Ko ɗo ngon-ɗaaCatal Baabaaɓe hesɗitinaama

Catal Baabaaɓe hesɗitinaama


By adminYollaa ko06 marse 2013

Baabaaɓe Looti
Baabaaɓe Looti

 

Terɗe Catal Bababe ndenndii e batu kuɓtidinngu ñalnde 3 saawiyee 2013 e gardagol Musiɗɗo Mammadu Maamuudu Baal tergal yiilirde Ngenndi kam e Umar Mammadu Baal ganndiraaɗo Eliman, kalfinaaɗo eɓɓooji faggudu catal ngal. Yimɓe heewɓe tawtoraama joɗnde ndee. Ginol golle wonnoo ko :

 • Anndinnde catal ngal
 • Toɗɗago yiilirde hesere
 • Geɗe cariiɗe. 

Musiɗɗo Mammadu Maamuudu Baal udditii batu nguu, jubbi e ngonka catal ngal. O anndini yimɓe ɓee darnde Fedde Ɓamtaare Pulaar e Muritani haa teeŋti e paandaale mum 4 :

 • ɓamtude pinal Muritaninaaɓe haa teeŋti e ngal fulɓe;
 • haɓde e humambinnaagu;
 • huutoraade ɗemngal pulaar e denndaangal geɗe nguurndam  
 • ɗaɓɓude ngalu.

Caggal ɗuum musiɗɗo Umar Mammadu Baal gandiraaɗo Elimaan, waɗii jubbannde e daartol catal Baabaɓe gila sosaa haa hannde. Caggal ɗum gostondiral waɗaa, yimɓe ɓee fof nanondiri e ndee yiilirde aroore.

Catal ngal kadi inniraa catal Abuu Usmaan Bah

Hooreeɓe teddungal :

 • Lih Mammadu Bookara
 • Baal Umar Hammaat
 • Sal Sita
 • Bah Abdullaay Usmaan

Hooreejo Catal : Lih Mammadu Sileymaan

Cukko Hooreejo : Bah Mariam Abuu

Koolaaɗo Kuuɓal : Jah Ibraahiima Usmaan

Kalfinaaɗo ngalu : Bah Khadjettu Kaasum Aali

Kalfinaaɗo Jaŋde : Bah Faatimata Abdullaay

Kalfinaaɗo pinal : Siidi Yero Dem

Kalfinaaɗo kumpital e jokkondiral : Miikaayiilu Haaruuna Bah

Kalfinaaɗo juɓɓingol : Binta Mammadu Aan

Kalfinaaɗo eɓɓooji : Umar Mammadu Baal

Goomu Horo ngalu :

 • Hooreejo : Mariyam Abdullaay Sal
 • Gollodiiɗo : Sal Sahnuun Alasan
Share this

Mballee FOOYRE

Tonngooɗe Fooyre cakkitiiɗe

Tappirɗe alkule Pulaar

 Winndooɓe 

Saydu Aamadu Njaay

Jibril Muusaa Joop

Binndanɗe mon diine, e kuɗol Jibriil Muusaa Joop

Ganndal kuule asamaan

Ganndal Kuule Asamaan

E Kuɗol Umar Abdalla Wele

Jeyi leydi e Muritani

Jeyi leydi e Muritani
e kuɗol Maamuudu Haaruuna Joop

Ganndal Sawru

Muusaa Aamadu Jallo, binndo "Ganndal Sawru"

Defte cakkitiiɗe muuleede

Binndanɗe diine

 

Binndanɗe diine 
e kuɗol Ceerno Bun Umar Lih

KIRIKU waɗtii haalde Pulaar

Mballee Fedde men hisnude golle mum

Lowe PULAAR

Eɓɓaaɗe firooji

Kulle e tinndi

TIMTIMOL
Kulle

Tinndi