Ko ɗo ngon-ɗaaDannga Waandu1

Dannga Waandu1


By adminYollaa ko20 saawiyee 2009

Dannga waandu1, ko deftere ɗo ndenndin-ɗen miijooji musiɗɗo men Umar Abdalla Wele, jowitiiɗi e winndere e geɗe ganndal e kaawisaaji.

Kala jogiiɗo geɗe bayɗe noon, ma en ɗisan ɗumɗoo dannga mum

Share this

Mballee FOOYRE

Tonngooɗe Fooyre cakkitiiɗe

Peewnanee koye mon tappirɗe

Awtaade tappirde pulaarFeewnude tappirde ina newii


Hol no nde aafretee ? 

 Kuutorɗe e jokkorɗe  

 

Defte cakkitiiɗe muuleede

-------------------

Guide de Transcription

Horsinɓe Fedde Ɓamtaare

KIRIKU waɗtii haalde Pulaar

Fula jeeyngal

Mballee Fedde men hisnude golle mum

Dannga waandu : "neɗɗo e sahaa e weeyo"

Eɓɓaaɗe firooji

Xiti - audience