Ko ɗo ngon-ɗaaJeewtirɗe - jakkaaji - rajo

Jeewtirɗe - jakkaaji - rajo


By adminYollaa ko05 saawiyee 2008

 Jeewtirɗe

Ina ara, woni tawo ko e golleede.

Share this

Musibbe, on jaaraama no feewi, han mi yii ko paalanoomi yiide, nde pulaar winndetee tawa kala pullo yiido tawa no weltii buy wonaa seeda. han mi yi;ii dum. ko ñaagotoomi, on tan ko muñal jaafodon jamaa oo sabuna kala ko DANNARA DADATAA, duunnon yaa allah okku on cellal he balde juudde, sillina kala pullo he adunahee. mino ñaagii hebde bataakeeji kala say o bawmi hebde. mino ñaagii si tawii on baawat yajjinde nde foyre haa nde yottoo he leyde kaaleteede pulaar. on jaaraama ñallen jam yaa allah beydu jam he kisal noonemaa liggotoodo he ndee fedde.

Options d'affichage des commentaires

Sélectionnez la méthode d'affichage des commentaires que vous préférez, puis cliquez sur "Sauvegarder les paramètres" pour activer vos changements.

Teskuya ma

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
Type the characters you see in this picture. (verify using audio)
Type the characters you see in the picture above; if you can't read them, submit the form and a new image will be generated. Not case sensitive.

Tonngooɗe Fooyre cakkitiiɗe

Peewnanee koye mon tappirɗe

Oɗon mbaawi etaade feewnande koye mom tappirde, tawa oɗon kuutoroo Microsoft Keyboard Layout Creator (MSKLC). Njahee ɗoo, ina faamninaa no waɗirtee

Feewnude tappirde ina newiiOɗon mbaawi awtaade tappirde pulaar min peewnani on.

Horsinɓe Fedde Ɓamtaare

KIRIKU waɗtii haalde Pulaar

Mballee Fedde men hisnude golle mum

Dannga waandu : "neɗɗo e sahaa e weeyo"

Eɓɓaaɗe firooji

Random image

fooyre32.jpg