Ko ɗo ngon-ɗaaKiriku waɗtii haalde Pulaar (ko ɓooyi)

Kiriku waɗtii haalde Pulaar (ko ɓooyi)


By adminYollaa ko11 sulyee 2012

Kiruku
Kiruku

« Kirikou et la sorcière » ko filma mo Tuubaako biyeteeɗo Michel OCELOT waɗnoo, tawi ko e ɗemngal Farayse yimɓe ɓee kaalata. Oon filma noon ko dowluɗo, ko filma keptinaaɗo, mo nganndu-ɗaa dañiino manoore mawnde e festiwaal mo Annecy 1999. Haala Filma oo noon waylaama waɗtaama e Pulaar. Ko ɓiɗɗo leydi Muritani biyeeɗo Aamadu Muusaa NGAYDE, waɗti ɗum e ɗemngal Pulaar. 

Aamadu Muusaa NGAYDE noon ko Karallo to batte ndema haa teeŋti e mahngo gese ndema. Filma oo noon, kañum fof e feewneede ɗoo e leydi hee, tawi ko ɗo galle makko ɗoo, e kuutoragol daaɗe yimɓe galle makko e kaɓɓirɗe makko, e  ñeeñal makko, waɗii faayiida, haa so a yeeɓii ɗuum cikkataa ko e nder galleeji mawɗi baɗooji sinemaa ɗuum waɗaa. O heɓii yamiroore, fedde 

wiyateende «Les Armateurs» wonde Farayse, jeynde alhaali filma oo, nde o sarata ɗum e nder leyɗeele Muritani e Senegaal.   Musiɗɗo men oo, meeɗi waɗde filmuuji goɗɗi paytuɗi e diine walla pinal men. Omo ɗaminii firde filma oo e ɗemɗe ngenndiije keɗdiiɗe ɗee. Filma kiriku oo ina ɗaminaa yaltude e maayirɗe hitaande 2011, walla darorɗe hitaande fayde ndee.

Fooyre Ɓamtaare tŋ 92, noowammbar 2011

Aamadu Muusaa Ngayde
TEL:00 222 641 23 45 / 00 222 730 39 87

Share this

Mballee FOOYRE

Nate mawningol hitaande 3ɓiire Fedde Ɓamtaare Pulaar e Muritani

<a href="/content/jofnde-nai-%C5%8Boral-gidaala">Jofnde na&#039;i to Ŋoral Gidaala</a> <a href="/content/fedde-%C9%93amtaare-pulaar-e-muritani-mawningol-hitaande-30%C9%93iire">Fedde Ɓamtaare Pulaar e Muritani : mawningol hitaande 30ɓiire </a> <a href="/content/fedde-%C9%93amtaare-pulaar-e-muritani-mawningol-hitaande-30%C9%93iire-0">Fedde Ɓamtaare Pulaar e Muritani : mawningol hitaande 30ɓiire </a> <a href="/content/fedde-%C9%93amtaare-pulaar-e-muritani-mawningol-hitaande-30%C9%93iire-1">Fedde Ɓamtaare Pulaar e Muritani : mawningol hitaande 30ɓiire </a> <a href="/content/fedde-%C9%93amtaare-pulaar-e-muritani-mawningol-hitaande-30%C9%93iire-2">Fedde Ɓamtaare Pulaar e Muritani : mawningol hitaande 30ɓiire </a> <a href="/content/fedde-%C9%93amtaare-pulaar-e-muritani-mawningol-hitaande-30%C9%93iire-3">Fedde Ɓamtaare Pulaar e Muritani : mawningol hitaande 30ɓiire </a>

Tonngooɗe Fooyre cakkitiiɗe

Tappirɗe alkule Pulaar

 Winndooɓe 

Saydu Aamadu Njaay

Jibril Muusaa Joop

Binndanɗe mon diine, e kuɗol Jibriil Muusaa Joop

Ganndal kuule asamaan

Ganndal Kuule Asamaan

E Kuɗol Umar Abdalla Wele

Ganndal Sawru

Muusaa Aamadu Jallo, binndo "Ganndal Sawru"

Defte cakkitiiɗe muuleede

KIRIKU waɗtii haalde Pulaar

Mballee Fedde men hisnude golle mum

Eɓɓaaɗe firooji