Ko ɗo ngon-ɗaaKiriku waɗtii haalde Pulaar (ko ɓooyi)

Kiriku waɗtii haalde Pulaar (ko ɓooyi)


By adminYollaa ko11 sulyee 2012

Kiruku
Kiruku

« Kirikou et la sorcière » ko filma mo Tuubaako biyeteeɗo Michel OCELOT waɗnoo, tawi ko e ɗemngal Farayse yimɓe ɓee kaalata. Oon filma noon ko dowluɗo, ko filma keptinaaɗo, mo nganndu-ɗaa dañiino manoore mawnde e festiwaal mo Annecy 1999. Haala Filma oo noon waylaama waɗtaama e Pulaar. Ko ɓiɗɗo leydi Muritani biyeeɗo Aamadu Muusaa NGAYDE, waɗti ɗum e ɗemngal Pulaar. 

Aamadu Muusaa NGAYDE noon ko Karallo to batte ndema haa teeŋti e mahngo gese ndema. Filma oo noon, kañum fof e feewneede ɗoo e leydi hee, tawi ko ɗo galle makko ɗoo, e kuutoragol daaɗe yimɓe galle makko e kaɓɓirɗe makko, e  ñeeñal makko, waɗii faayiida, haa so a yeeɓii ɗuum cikkataa ko e nder galleeji mawɗi baɗooji sinemaa ɗuum waɗaa. O heɓii yamiroore, fedde 

wiyateende «Les Armateurs» wonde Farayse, jeynde alhaali filma oo, nde o sarata ɗum e nder leyɗeele Muritani e Senegaal.   Musiɗɗo men oo, meeɗi waɗde filmuuji goɗɗi paytuɗi e diine walla pinal men. Omo ɗaminii firde filma oo e ɗemɗe ngenndiije keɗdiiɗe ɗee. Filma kiriku oo ina ɗaminaa yaltude e maayirɗe hitaande 2011, walla darorɗe hitaande fayde ndee.

Fooyre Ɓamtaare tŋ 92, noowammbar 2011

Aamadu Muusaa Ngayde
TEL:00 222 641 23 45 / 00 222 730 39 87

Share this

Options d'affichage des commentaires

Sélectionnez la méthode d'affichage des commentaires que vous préférez, puis cliquez sur "Sauvegarder les paramètres" pour activer vos changements.

Ɗum ko golle ŋarɗuɗe nafooje Afrik fof, wonaa Pulaar tan, kono mbela filmu oo yaltih? hono mbo heɓortoo? tinnee ballee en heen Alla yoɓa on, yimɓe fof na ɗomɗaa wano ɗee golle, ina woodi kadi eɓɓoore nde musidɓe Ibrahiima SAAR e wallidiiɓe mum mbaɗata, wano "Jeliyaa Tokosel" ɗum fof si yaltii wonata ko duñannde mawnde nawoore fulfulde yeeso.
Yo Geno ɓeydu on baawal e barke.
Abdou BA, Keer, Ejipte

Jam waali Abdu Bah

Aɗa waawi noddude musiiɗɗo Aamadu Ngayde, tonngooɗe makko noddirɗe nana les winndannde ndee.

Jaaraama

Mbele Kiriku badtaado e pulaar oo yaltii? So eey holto o hebotoo? E no foti o hebertoo?

On njaaraama e golle.

Jss

mi weltanima on kaddi mbeltore e goldo lefol kiriku gol mbattudon e demgal pulaar.mi la6ama kala belsidido demgalmu welsidima hore lawol mum tagimi noon wide mbede daratno lefol gol e dem gal farayse ko seda 6amatnomi han e dem gal pulaar haysager yo allah yo6on njo6di moyyiri hono no njo6di aljanna

 

Banndiraaɗo tedduɗo min mbeltiima e golle ɗe mbaɗan ɗaa leñol ngol ɗe, sabu so sukaaɓe men njeeɓii mikee Kirikuu e Ɗemngal mum Pulaar; ɗuum ine semmbina e waawde yiɗde ngal no haanirta ni. Yo Alla yoɓe hakke ko ndarani ɗaa leñol ngol ko haa o wes maa.

Ibraahiima lih ganndiranooɗo to Nuwaaksoot Ceerno Lih

Miin e joom suudu am Ummukala Muusaa  Sal to Baambey Senegaal

mi noddiino ma telefon.

Ko adii fof mbido yidi hollude weltaare am e oodoo galle, ko fayti e Diine Miijo ngo Banndirado oo fuddii haalde ngoo ina heewi faayiida, Pecce Laabel de o fuddii dee ina moyyi labbinee no feewi, miin mbido jogii heen humpito So allah jabii maa mi wallit heen yeeso

Jam hiiri Ceerno Bookara Jeey

Eɗen padi e ballal ma ko faati e diine (haa arti e laaɓal), tee eɗen ndeerɗi heen sanne.

Ceerno  Abuu BAH,

Filma o yaltii gila ñalnde 14 abriilu 2012. Ko mawɗum o sariima, kadi balndiraɓe yeeɓnooɓe kala mbeltiima heen. Aɗa waawi nuddede e tde 00 222 46 41 23 45 walla 00 222 37 30 39 87 ngam ƴeewa no keɓirtaa heen, walla neldaa ɓataake e ndeeɗoo ñiiɓirde: angaide@yahoo.fr.

Yo jam rewe.

A. M. NGAYDE.

 

Musiɗɗo Ceerno LIH,

Mi salminii ma, aan e galle ma. Miɗo naamndoo so tawi dañiino e filma kiriku o? So tawii a suwaa dañnde heen tawo, noddaa-mi e ɗeeɗoo Tɗe: 00 222 37 30 39 87 / 00 222 46 41 23 45; walla mbinndaa-mi e ndee ɗo ñiiɓirde : angaide@yahoo.fr.

Yo jam rewe. 

Teskuya ma

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
Type the characters you see in this picture. (verify using audio)
Type the characters you see in the picture above; if you can't read them, submit the form and a new image will be generated. Not case sensitive.

Tonngooɗe Fooyre cakkitiiɗe

Peewnanee koye mon tappirɗe

Oɗon mbaawi etaade feewnande koye mom tappirde, tawa oɗon kuutoroo Microsoft Keyboard Layout Creator (MSKLC). Njahee ɗoo, ina faamninaa no waɗirtee

Feewnude tappirde ina newiiOɗon mbaawi awtaade tappirde pulaar min peewnani on.

Horsinɓe Fedde Ɓamtaare

KIRIKU waɗtii haalde Pulaar

Mballee Fedde men hisnude golle mum

Dannga waandu : "neɗɗo e sahaa e weeyo"

Eɓɓaaɗe firooji

Random image

fooyre32.jpg