Ko ɗo ngon-ɗaaJeewtirɗe - jakkaaji - rajo / Mballee Fedde men hisnude golle mum

Mballee Fedde men hisnude golle mum


By adminYollaa ko19 suwee 2009

Ko ina ɓura 200 bannda, banndaaji jeewte Fedde Ɓamtaare Pulaar yuɓɓintunoo to rajo Muritani tuggude hitaande 1978 haa feebariyee 1990, ina njogori bonirde en so tawii eggaaka, mooftaa e sifaa goɗɗo : oon sifaa woni naatneede e ordinateeruuji.

Ko noon kadi, ko ina ɓura 150 deftere, defte gannde binndaaɗe e Pulaar, binndiraaɗe junngo, ina jogori mooƴirde en, so tawii mbinnditaaka, naatnaa e masiŋaaji.

Ɗum ina ɗaɓɓi kaɓirɗe e ngalu e jot fof. Ko ɗum addani en werlaade ngoo wulaango mbele kala kattanɗo ina wooda ko waɗi heen. Ngam siftinde, yeewtere Fedde Ɓamtaare Pulaar o rajo Muritani jeyaa ko e jeewte ɓurnooɗe waawde heɗeede e jeewte baɗetenooɗe e Rajo Muritani. Alaa fannu mo ɗo ngoppi.

Kala jiɗɗo wallitde, ina waawi jokkondirde e fooyre_bamtaare@yahoo.fr walla fbamtaare_pulaar@yahoo.fr walla waɗa ɗum e konte banke Fooyre Ɓamtaare

 N° compte


Domiciliation


Code SWIFT


00116940000


Banque pour le Commerce et l'industrie / (BCI - Mauritanie)


COLIMRMR

Ballal ngal ina waawi wonde kaɓirɗe, ko wayi no « nagraa » (mañetooji nawooji banndaaji ɗi) walla ordinateeruuji, maa « eskaneeruuji (eskaneer), maa kaalis, ekn …  Seeɗa alaa, ko barke woodi.

 

 

Share this

Mballee FOOYRE

Tonngooɗe Fooyre cakkitiiɗe

Tappirɗe alkule Pulaar

 Winndooɓe 

Saydu Aamadu Njaay

Jibril Muusaa Joop

Binndanɗe mon diine, e kuɗol Jibriil Muusaa Joop

Ganndal kuule asamaan

Ganndal Kuule Asamaan

E Kuɗol Umar Abdalla Wele

Ganndal Sawru

Muusaa Aamadu Jallo, binndo "Ganndal Sawru"

Defte cakkitiiɗe muuleede

KIRIKU waɗtii haalde Pulaar

Mballee Fedde men hisnude golle mum

Eɓɓaaɗe firooji