Ko ɗo ngon-ɗaaSiyaas e karallagal

Siyaas e karallagal


By adminYollaa ko28 feebariyee 2008

Kaawisaaji tagoore
Kaawisaaji tagoore

Ngalɗoo damal fayti ko e ganndal siyaas e karallagal kesal e fannuuji mum kala. Ɗum siforii ko no "deftere nii". Kala binndiiɗo e sit he, ina waawi ɗisde ɗo winndannde mum yowitiinde e ganndal siyaas e karallaagal kesal. 

Gaagaa humpito ɗum waawi rokkude, ma ɗum wallit en kadi lelnude kelmeendi paytundi heen. Ɗum noon heddii ko gooto fof wooda ko waɗi heen. 

 

Bismilla.

Share this

Mballee FOOYRE

Tonngooɗe Fooyre cakkitiiɗe

Peewnanee koye mon tappirɗe

Awtaade tappirde pulaarFeewnude tappirde ina newii


Hol no nde aafretee ? 

 Kuutorɗe e jokkorɗe  

 

Defte cakkitiiɗe muuleede

-------------------

Guide de Transcription

Horsinɓe Fedde Ɓamtaare

KIRIKU waɗtii haalde Pulaar

Fula jeeyngal

Mballee Fedde men hisnude golle mum

Dannga waandu : "neɗɗo e sahaa e weeyo"

Eɓɓaaɗe firooji

Xiti - audience