BINNDANƊE CAKKITIIƊE

Fiyakuuji ɓalliyankooji : geɗe kuftodinɗe (2)

E ngoo senngo kollen huunde e fiyakuuji ɓalli e doosɗe dirtugol mum en. Ko adii fof hol woni ɓalndu? Ene wiyee ɓalndu kala hettere...

Yaayaa Jammee : Mbayniigu ngu aldaa e teddungal

« Mo jaɓaani koɗo ALLA, koɗo jom doole jippoo ɗum » E tonngoode 154 FooyreƁamtaare lewru saawiyee, eɗen njowinoo e ñalɗi 10 e 19 lewru saawiyee, lajal...

Muhammadu Faliil Sih : Huunde e fiyakuuji ɓalliyankooji

En njaltiniino e Fooyre Ɓamtaare, tuggi tonngoode 150 haa tonngoode 155, winndannde Muhammadu Faliilu Sih yowitiinde e tiitonriinde : « Huunde e fiyakuuji ɓalliyankooji ». Ngardiika : Hannde...

28 noowammbar 2016 : “kala biyɗo ina ubba doosiyee warngooji, maa...

Ñalnde 28 noowammbar 2016 ɓennuɗo oo, rewɓe hesniiɓe njuɓɓinii seppo ummaade otel Kateer haa joɗnde Fedde maɓɓe, sara robine Sarakulle rewrude e karafuur BMD,...

Ceerno Mammadu Hammadi Sih e mawningol Nelaaɗo

Ceerno Mammadu Hammadi Sih mawninii innde Nelaaɗo( mo jam e kisal ngoni mum) ñalnde 18 lewru bowte 2016 e nder wuro Sorimalee to tunndo...

Sala (Pom) Rooso fellitaama maheede

Ɗannanaade Ndakaaru ! Heewɓe so miijiima yolnde Rooso ndee tan, ɓerɗe mum en taƴat, Alla e caɗeele heewde : gila e kaljingol roondotooɓe kaake,...

Bookar Aamadu Bah ñaantaama ñaantal luutiwal

Ñalnde 3 lewru bowte 2016, Bookar Aamadu Bah ñaantaama ñaantal teskinngal e cakkital Mammadu Demmba Sih, jaayndiyanke Rajo Muritani to Galle Sukaaɓe Kiiɗɗo, heedde...

KAALDEN GOONGA : “Ndenten ɓuri ceeren »

“Ndenten ɓuri ceeren, sabu ko dental woni doole”. Ngol konngol, ene heewi naneede e dente fulɓe, kono tan ko e haala ɗum haaɗi. Ene...

Mammadu Demmba yahii ina ɓamti leggal daande

« Tiiɗnondiren, njaggondiren, yiɗan bannde ko njiɗan-ɗaa hoyre maa koo ». Ene saɗi keɗotooɗo Rajo Muritanie mo meeɗaani nande ngol konngol. Mi anndaa ko helmere ngenndiyankaagal...

Koolol Waadaan 2016

Koolol Waadaan ko koolol ngol laamu Muritani yuɓɓinta hitaande kala e lewru desaambar walla saawiyee e wooto e gure Waadaan, Singiti, Waalata e Tiisiit,...

Daartol Annabi Muusaa (4)

En ngadiino e daartol haa haa ɗoo : “E wiyde winndiyaŋke oo, Annabi Sooyib noddi denndaangal juulɓe wonɓe ɗoon e nder Mudeyyana yo  ngar...

Haayre Golleere e Daande Leñol

Alhajji Baaba Maal e diɗɗal mum Daande Leñol njaɓɓaama e Haayre Golleera, wuro Nayi, wuro Ceerno e Bajjel, wuro Badara kaaloowo goonga, ngam yuɓɓinde...