AL QUDS (Jerusaalem)

Jerusaalem (Al Quds) ko wuro fuɗnaange ɓadiiɗo teeŋtungo, himmungo wonande dewe tati ɗeeɗoo fof : diine yahuud, diine kerecee, diine Lislaam. Wuro ngoo ina...

Obama – Trump : “mi newnantaa ma …”

Won kuule Obamaa ƴetti e balɗe cakkitiiɗe ɗee, jogorɗe saɗtinande Trump waɗde ko sappinoo, ine heen ko Amerik salii faddaade ƴettugol hawraande yamiroore Israayiil...

Ɓorƴitgol leyɗe ndema ina teppi ƴellitaare Afrik

E wiyde porfeseer Samir Amin keɓtugol leyɗe ndema ina jeyaa e geɗe teeŋtuɗe kaɗɗe leyɗe Afrik yahrude yeeso e ƴellitde faggudu mum en. O ñiŋii...

Yaayaa Jaame haalii ko sikkananooka kono waɗii ko jooɗtoranoo e mum !

Ñalnde 1 deesambar 2016 ko haawnii waɗii to leydi Gammbi ndi ardii ɗum Yaayaa Jaammee jooɗiiɗo e jappere leydi ndi  ko ina  tolnoo e...

Mammadu Demmba Sih, Harbiyanke yanii wolde joofaani

Mammadu Demmba Sih, harbiyanke e nder jaayndiyankooɓe Rajo Muritani, hooreejo Fedde Jaayre Pulaar yanii ñalnde dewo 4 lewru bowte 2016 (alet 4 desaambar 2016),...

TRUMP ko jogorɗo rooteede golle

Dootgol golle, hol no yahrata ? Hay gooto miijanooki TRUMP ina waawi foolde, so wonaa yimɓe ɗiɗo : heen gooto wiyetee ko Michael Moore wiyetee, ko...

Holi Donald TRUMP ?

Hannde 20/01/2017, Donald TRUMP, laamɗo keso Dowlaaji Amerik Dentuɗi ƴettata golle. Ɗum noon, kolliten banndiraaɓe ɓee, holi kanko. Donald Trump Donald Trump, jibinaa ko ñalnde 14...

« Waɗde yiyee, Ɓuri haalde nanee ! »

Musiɗɗo men Sammaba Hammaat Gaajo (yoo Alla ɓuuɓnu ƴiye makko) meeɗii wiyde: "jooɗɗo yiɗete, jontaaɗo ndaaree". Eɗen keewi kadi wiyde "kala mo ko weli...

Duuɓi 1 000 fat  aadee heddoraa!

Haali ɗum ko ganndo biyeteeɗo Stephen Hawking : “duuɓi 1 000 aadee heddoraa e wuurde, so wonaa taw noon en eggu payen tagofeere woɗnde...

Duɗal Piir Sañakuur mbalndi waklitere tooroɓɓe

Ñalnde talaata 23 feebariyee 2016 Goomu wiɗto e jaŋde ndonaandi pinal leydi Senegaal fuɗɗiima yuɓɓinde kewuuji mawningol maanditaare 240ɓiire waklitere tooroɓɓe. Ko e nder...

Loppitgol leyɗe : ine haalee deƴƴaaka

Eɗen kaalatnoo wonde Ñaawirde Kuuge Winndere ina jogori waɗtude hiisaade loppitgol leyɗe janane walla bonnugol sato no warhoore nii, potɗo ñaaweede, no warkoyeeɓe heddiiɓe...

Daartol Annabi Muusaa (3) : Kaawisaaji Muusaa

Kaawisaaji Muusaa (JKM) : nde yahi haa Muusaa heɓi duuɓi tati, Firawna naatni mo nder suudu mum, waɗi mo yeeso mum, Muusaa ƴetti junngo...