Lewal 14 noowammbar 2016

Lewlewal 13 “hawrii” e yolnde ɓurnde raɓɓiɗde hakkunde lewru e leydi, alaa e sago Lewru ɓuttiɗa, lewlewal ɓeydoo ! Ñalnde 14 noowammbar 2016 hawrunoo...

Tonngol Siyaara Ceerno Muttaar Moktaar Taal

  Njuɓɓundi siyaara men hannde 15 oktoobar 2016 lelni ko yoo en puɗɗo e waktu 15h30 tawi fuɗɗoraa ko silke e duwaawu e janngugol qur’aan...

Tomaa Sankara  : Burkina haa Baabaaɓe Looti

  “Miijo moƴƴo ko aawdi ndi buntataa” ko Tomaa Sankara wiynoo noon. Nde o faayi kadi wonde fewjooɓe warngo makko keewii, sariima gila e wonɓe...

Antonio Guterres, hooreejo keso F.NG.D. (ONU)

Antonio Guterres toɗɗaama ñalnde 6 oktoobar 2016 yo lomto Ban Ki-Moon e ngardiigu Fedde Ngenndiije Dentuɗe. O ƴettata golle noon ko ñalnde 1 saawiyee...

Ɓure yahrude koyɗe

  Ɓure jeeɗiɗi gonɗe e jahrugol koyɗe min cuɓtinii on e ɓure keewɗe gonɗe heen ɗee. 1.Ustude sokla : wiɗtooji keewɗi kollii wonde moylude ɓuri won...

Sato : Ndeenaaka beeli taɓɓe ina waɗɗii

  Beeli baɗooji taɓɓe e ndaayri ina poti reeneede no feewi, sabu ko ngalu mawngu paabotoongu Bahbahɓe, so paabi mum en mbaɗtii faɗɗude ngeddiri so...

KAALDEN GOONGA :  « Yooɗaani duko ummoraade jamaa »

"Holi ko haɗi en rentude"? Ngol konngol ene heewi e ɗemɗe men enen wiyooɓe ko en Ɓiɓɓe mbiy-mi wiy-mi e wiy-maa-mi. Jabawol ngol noon...

Daartol : Annabi Muusaa (2)

Kaawisaaji ɗi firaawna yiyi e nder nguurdam mum Kaawise gadano : ɗoon ɗo Firawna ina lelii e nder fabiyoŋ Aasiyata ina ɗaani haa woodi ko...

Nguurndam Koninke

“Nguurndam Koninke!” ko tiitoonde deftere hakkilleyankoore nde jinnaaɗo men Abuu Hammadi Dem lollirɗo Mammadu Huley winndi ngam yeɗde jannguɓe e janngooɓe Pulaar huunde e...

Fulo Facebook So en mbiyiino « Fulɓe muuɗii punndi » nde ɗemngal Tamasik naatnaa e facebook e hitaande 2013, hannde eɗen mbaawi wiyde « Pulaar...

Asiis, Kabore e Biraam

Ñalnde aset 16 settaambar 2016, Tele Burkinaa mawɗo oo bismiima Biraam Dah Abeydi e yeewtere. Ndeen yeewtere noon addii haala mawka e leydi men,...

KAALDIGAL NGENNDI  KO ALDAA E ƊAWRE

Jalog (dialogue) jeyaa, gila Abdel Asiis heɓti laamu, ko e konnguɗi ɓurɗi lollude e leydi men hee, hay so tawii noon, ko ngol konngol...