Abdarahmaan Sisoko hooniima to Pari

Keɓgol njeenaaji jeeɗiɗi ɗee
Keɓgol njeenaaji jeeɗiɗi ɗee

... Ɗum kam hankadi jaraa haala. Timbuktu heɓi ko ɗee njeenaaje : meilleur film (filmo ɓurɗo moƴƴude), meilleur réalisateur (ɓurɗo waawde sinemaa), meilleur scénario (senaariyoo ɓurngo moƴƴude), meilleur montage (montaas ɓurɗo moƴƴude), meilleure musique (gaaci ɓurɗi welde), meilleure photo (foto ɓurngo yooɗde) e meilleur son (dille ɓurɗe laaɓtude).

Maanditaare Daande leñol

Jaɓɓongal Baaba e Nuwaa
Jaɓɓongal Baaba e Nuwaa

Ñalnde 14 e 15 feebariyee 2015, Baaba Maal mawninii maanditaare duuɓi 30 goodal Daande Leñol e nder Nuwaasot, tawi ko e teddungal Mohammed wul Abdel Asiis, hooreejo leydi ndii.

Nii woni ardorde Diɗɗal ngal suɓiima fuɗɗoraade leydi Muritani ngam yoɓde diminna e ruttude teddungal fayde e ɓesngu leydi ndii fof e kuuɓal, ɓiɓɓe fulɓe e keertal. 

Nguyka ndoondiika Sabaabu

Henorde dajjitaande
Henorde dajjitaande

Horirde Falndiire Nehdi Ngenndiiri ElMiina walla mbiyen IDEN ElMiina, nde ardii Mohammedu Paate Jallo, yanaama jamma hanki, jofɗo talaata hannde 10 lewru colte 2015, helaa, wujjaa nguyka kaawniika. Wuyɓe ɓee nawii  :

- Ngaandiije ɗiɗi timmuɗi e yahdiiɓe mumen. Heen ngaandiire wootere wonnoo ko e nder gollordu mawɗo nokku oo. 

Boko Haram, Talibaan, Al Kaydaa, Daish… » ɗum fof ko woni ?

Yimɓe Boko Haram
Yimɓe Boko Haram

Leƴƴannde e ko lolliri hannde “jihaadist” en walla woɗɓe mbiyi ɗum “terorist en” (ownooɓe). E duuɓi ɓennuɗi ɗii, gila e joofirde kitaale 70, dillere “diiniyaŋkoore” walla mbiyen politigi innitortoonde diine lislaam feeñii e winndere hee kala. So eɗen ciftora, golwole gadiiɗe e oon fannu puɗɗorii ko to leydi Afganistaan

Feso nguɗu (kaaseer) fuɗɗiima hoolkiseede e aadee

celule ƴiiƴam
celule ƴiiƴam

Hol ɗum firti ? Eɗen moolii Alla, nguɗu, woni kaaseer ko ñawu ndonkanaangu. Kala mo ngu heɓi, ko heen balɗe mum keewi yiƴƴidde. Nguɗu alanaaka safaara, hay so tawii noon, to leyɗe mawɗe too, won sellooɓe heen caggal safaara juutɗo, muusɗo.

Ɗo waandu ronata neɗɗo

buŋee
buŋee

En ɓooyii yiyde ! En ɓooyii nande ! Baaɗi mbaɗtii ronde ! Eñnjee en ɗiɗo, gorko e jom suudu mum, ɓe ndañaani, pellitii woppande jawdi mum en fof waandu nehnoo, so tawii ngidiima ɗum maayde. E wiyde maɓɓe ko kayru woni ɓiyngel maɓɓe. Ɓe mbiyi aɓe nganndi « maa yimɓe njal ɓe », walla « mbiya ko ɓe haangaaɓe », kono aɓe mbiya ɓeen ngondi « ko nganndaa no waandu nduu wayi tiiɗde ɓe ». 

Jokkere sammeere junngo : go’o

Junngo jokkaango
Junngo jokkaango

Ko meeɗaa yiyeede : jokkere junngo taƴnoongo. Ɗum waɗnoo ko ñalnde 7 saawiyee, to CHU Dijon, to Farayse. Ñalnde heen Alexis, hono mo junngo mum jokkaa oo, wonnoo ko heblo ngam waɗde bakkaa ko faati e dunli leɗɗe, haa masiŋ taƴi junngo makko. Kanko seedtii “nde kattii-mi sammeere junngo am ndee, mi faɗɗi. Ceerno am hocci nde, nawi mi opitaal. 

33 kiloomeeteer ñalawma kala

33 kiloo ñalawma kala
33 kiloo ñalawma kala

Ina woodi e nder aduna hee ɗo njurum woodi. Yeru, e lewru saawiyee 2015 ɓennundu nduu, haala gorko gooto jahroowo e duuɓi 56, mo nganndu-ɗaa ñalawma fof ina fiya 33 kiloomeeteer e koyɗe (jahol e kootol) ngam yahde nokku ɗo gollotoo ɗoo. Omo waɗa yolnde ndee laabi joy yontere kala, woni 165 kiloomeeteer, woni ko ɓuri yolnde hakkunde Eeleega e Butelmiit !

Konu men suniima

Natal oto janɗo oo
Natal oto janɗo oo

 

Ñalnde aljumaa 20 feebariyee 2015 aksidaa bonɗo waɗii Attaar e Shingiti, nokku ina wiyee taccirgol Amojaar. O 16 maayɗo e 27 gaañiiɗo, kamɓe fof ko ɓe koninkooɓe, nde tawnoo ko kamiyoŋ konu waɗi aksidaa oo. Fotde 60 kooninke fof njolnoo e makko nde o hippotoo ndee. 

SNIM Suwoyraat : filñitaare gollotooɓe

Laana njoorndi SNIM
Laana njoorndi SNIM

Yimɓe keɓtinirtee ko e goonga kono goonga heɓtinirtaako yimɓe. So en njiɗii faamde hol ko addi ndee filñitaare, alaa e sago ndutto-ɗen gila 01 lewru mee 2014, ñalawma potnooɗo mawnineede, wonti ñalawma sunu e mettere ɓerɗe. Ñalnde 02 e 03 mee ngonaani sara e oo jiɓi-liɓa (chaos). Caggal nde liggotooɓe SNIM kuuɓni aadi hakkunde mum en e ardiiɓe SNIM, caggal nde fayndaare heɓaa,

Mballee FOOYRE

Tonngooɗe Fooyre cakkitiiɗe

Peewnanee koye mon tappirɗe

Awtaade tappirde pulaarFeewnude tappirde ina newii


Hol no nde aafretee ? 

 Kuutorɗe e jokkorɗe  

 

Defte cakkitiiɗe muuleede

-------------------

Guide de Transcription

Horsinɓe Fedde Ɓamtaare

KIRIKU waɗtii haalde Pulaar

Fula jeeyngal

Mballee Fedde men hisnude golle mum

Dannga waandu : "neɗɗo e sahaa e weeyo"

Eɓɓaaɗe firooji

Xiti - audience