Ibraahiima Muttaar Saar, hooreejo AJD/MR, to TVM

0
1303

En kaaliino yeewtere ɗiɗmere nde tele Muritani yuɓɓini e Farayse, fooɗtunde hakkillaaji men. Yeewtere tataɓere ndee, sakkitiinde yuɓɓineede ndee, bismaa heen ko Ibraahiima Muttaar Saar, hooreejo AJD/MR. Ko ñalnde 12 mee wonnoo. Ngolɗoo laawol noon, wonaa yeewtere kuccondiral seertuɓe lanndaaji, kono ko jaaynooɓe tato kuufnoo jeewtoowo oo. Ibraahiima waɗii daartol darnde mum politik, kam e darnde AJD/MR. Ina jeyaa e miijooji teeŋtuɗi ɗi o haali ñalnde heen, ko wiyde “Muritani, gila sosaa, ko dowla paltoor e njiyaagu”.

O naamndii hol fof no ngootaagu waawirta aaɓnaade, no koɗdigal moƴƴal aaɓnortoo, ɗoon ɗo laamuuji ceerndooji ngardii Muritani ?

Ɗum noon, e wiyde makko “ngam daɗndude Muritani e kasaara, alaa e sago geɗe caabiiɗe caɗeele ɗee, hono ngootaagu ngenndi, gagga ɗemɗe ngenndiije, njiyaagu e doosɗe leydi ñawndee”. O dalliniri ɗum “mbayliigaaji tippudi nehdi e jaŋde e joñgol ɓaleeɓe kam e kuftodingol bonanndeeji jawdi koninkooɓe ngoni e mum ndee”.

O wiyi “persidaaji meeɗnooɗi ardaade leydi ndii kala, ko Haydalla ɓuri moƴƴude laamu. Ko e laamu makko ɗemɗe ngenndiije keɓtinaa, yimɓe leydi ngoni e findineede, hay so tawii won ɗo o juumi seeɗa, o fuɗɗinooma ñootde hakkunde ɓiɗɓe leydi ndii… Ko noon kadi, ko Maawiyya wul Siidi Ahmed Taaya fof ɓuri bonde laamu, sibu e duuɓi noogaas ɗi o ardii leydi ndii, ko e jayngol e lewlewndu yimɓe ngonnoo. Maawiyya sokii, warii ɓe mbiyaani mbaɗaani, riiwii ujunnaaje ujunnaaje muritaninaaɓe ko aldaa e hujaa gooto, o ɓoori foksineeruuji e koninkooɓe e dow fenaande ɓaleere kurum”.

BAB