Ngartam lappol Ngaawandere

0
1012

Hay so lappol Ngaawandere haaɗti ko e Maraaji (Niiseer) ne, ittataa ngol waɗii ngartam keewɗam : jokkondire maatinɗe e humpito mawngo. E nder ɗuum, ngol jibinanii Fooyre Ɓamtaare nafoore mawnde, haa arti noon ɗo Mali ɗoo : Fooyre dañii toon njaatigeeɓe. Ina jeyaa e jokkondiraaɓe, hono gorko jaambaaro, jaambuur, newiiɗo, nehiiɗo, teeyɗo hakkille, juumtuɗo miijooji, koolaaɗo, pullo mo bonnaani pulaagu woni ooɗoo biyeteeɗo Usmaan Sabbaar Bah. Njaay Saydu Aamadu tawii mo e Ñooro Laamiiɗo Juulɓe.

Oon sahaa, ko kanko ardii Rajo Pinal. O tawii mo hikka to Bamako e leegal biyeteengal Sebeninkoro omo wondi e njaatigi fulɓe ena wiyee Alhajji Bookar Alfaa Bah ena jeyaa to wiyetee Kolomina. Ooɗoo Ceerno Usmaan Sabbaar Bah, ko kañum kadi ardii toon duɗal janngooɓe pulaar e nder Bamako kadi woni jannginoowo duɗal ngal. Omo jogii kadi jokkondire guurɗe gila to jaayndiyankooɓe calokaaji gonɗi e nder Bamako ɗii haa gonɗi to nder diiwanuuji leydi Mali ndii ko jiydaa haa hannde e jagge laamu toowɗe, ɗe o jotondiri. Yo Geno wuurnu mo, sellina mo, uddita mo.