Mande Nuwaasoot jogotoo mbaydi laamorgo ?

0
1032

 

Jamma alkamisa, 3 lewru sulyee 2014, hay asamaan gasnaani ruylinde (waɗde duule) tawi ko won nokkuuji Nuwaasoot e Jehre Senkiyeem ndee kujjitii ndiyam e mbooko. Nde ƴiiwoonde ndee toɓi, tawti diƴƴe ɓulatnooɗe ɗe ndartaaki gila e ndunngu rawane, gaddannooɗe galleeji keewɗi woppeede e laataade biille. 

 

Jamma alkamisa, 3 lewru sulyee 2014, hay asamaan gasnaani ruylinde (waɗde duule) tawi ko won nokkuuji Nuwaasoot e Jehre Senkiyeem ndee kujjitii ndiyam e mbooko. Nde ƴiiwoonde ndee toɓi, tawti diƴƴe ɓulatnooɗe ɗe ndartaaki gila e ndunngu rawane, gaddannooɗe galleeji keewɗi woppeede e laataade biille. 

Ɗuum kadi jiidaa e joowe jinɗeeli cariiɗe e nder leeɗe ɗo hinere neɗɗo artataa Alla e luuɓngol, ɓale galleeji taareteeɗe, corɓooje, laalaaɗe otooji bonɗi e jiibaaji tulliniiɗi e dow laabi.

Laamuuji ndeggondirii, podooje tawtawtondirii kono alaa fof ko gasani heen Nuwaasoot. Laamu jooɗiingu hannde e jappeere nguu ena foti dadaade e daraade e waɗtude hakkille e ngonka kaa, hay so wonaa to bannge kisal yimɓe ɓee mbele kam engo nootoo e innde laamorgo.