Ñalɗi pinal Fulɓe to Jinkeere

0
2759

 

Ñalɗi pinal Fulɓe to Jinkeere, komin Franliitaama, falnde Magaama e gardagol hooreejo Catal Komin oo hono Buuye Sammba Bah to Jinkeere.

Ñalnde 20/09/2014 gure komin oo kala nootiima. Nde waktu juulaa, bottaaje ngottaa waɗaa joɗnde kesɗitingol yiilirde catal ngal. Nde futuro juulaa waɗaa hiirde pinal, yeewtaa heen ko toɓɓe ɗiɗi :

« nafoore dental » e « nafoore jaŋde ». Caggal ɗuum waɗii naamne kaanɗe e jaabawuuli joortaaɗi e geɗe cariiɗe. Yeewtani yimɓe ɓee ko seernaaɓe ɗiɗo, tedduɓe, softuɓe, hono Jallo Aliu Mbaare to Ŋele-baa e Yaayaa Fuunti Soh to Ñoomel. Subaka 21/09/2014 waɗaa ƴaro baali. Ko yooɗi yiyaama ñalnde heen so baali payɗi, jooɗɗi, peewɗi, dokkuɗi jaalo wune saange nde mbeeyni kuura, mbaggu honngaa, kelle e kuljinaali iirtondiri.