Ko hikka dee Mark Zukerberg heɓata seedantaagal jaŋde !

0
2610

 

Wonii duuɓi 12 ko mawɗo Facebook hono Mark Zuckerberg woppi jaŋde (2005 wonnoo) ngam toppitaade ƴellitgol Facebook, laylaytol ngol o sosnoo e nder suudu makko to duɗal jaaɓihaaɗtirde Harvard to Dental Dowlaaji Amerik. Ko hikka o jogori heɓde seedantaagal jaŋde teddungal ngal duɗal ngal rokki mo, sibu o yalti duɗal ngal ko o heɓaani dipolom. Kono hannde omo ardii gollirdu ndu ngalu mum milletee e 400 miliyaar dolaar (hedde 144 404 miliyaar ugiyya). Ina wayi no ko teddule ɗiɗi o rokkaa sibu duɗal Harvard ngal fellitii kadi rokkude mo teddungal udditde kewu dokkitgol seedanteeje wonande rogere sanɗaaji jaltooji duɗal ngal e hitaande 2017 ndee. Oon kewu yuɓɓintee ko ñalnde 25 mee garoowo oo.

Mark Zukerberg ina haandi e ɗuum, sibu “o waylii no feewi sifaa jotondire renndo e nder winndere ndee no diidorinoo. Hay huunde hannde waawaa fotndaade Facebook to bannge batte lugge, teeŋtuɗe, battini e sifaa no yimɓe njokkondirirta e koye mum en e woɗɓe”. Fotde miliyaaruuji 2 neɗɗo ina kuutoroo hannde Facebook, ko jiidaa e 1,2 miliyaar neɗɗo kuutortooɗo  jokkel Facebook biyeteende WhatsApp ngel. Ɗum noon ko ina ɓura miliyaaruuji 3 aadee ina naftoroo hannde golle Mark.

Ina wayi no Mark Zuckerberg yaɓɓi ko e koyɗe Steve Jobs (coso Apple) e Bill Gates (coso Microsoft) ɓe nganndu-ɗaa kam enne ngoppi jaŋde ko gila keɓaani dipolomaaji ngam toppitaade gollirɗe mum en, e kitaale 1970. Harvard hokkiino Bill Gates dipolom teddungal e hitaande 2007. Ko ɗum waɗi Bill sakkitde Mark huunde e wasiyaaji so ina winnda diskuur mum….

Bookara Aamadu Bah

 

Woppu jaabawol

Winndu yowre maa
Winndu ɗoo innde maa