“Eli yahii, yahdii e darapoo mum”

0
2105

Ely wul Muhammed Faal sankiima ñalnde aljumaa 5 mee 2017 saraaji Suwoyraat, to o yahnoo ƴeewtoyaade jawdi makko. Ine wiyee ko taƴam ɓeram wari mo. Ely wul Muhammed Faal ko kooninke wonnoo. O woniino ko ina abboo e duuɓi 20, gardo kisal ngenndi (sureté nationale). Ñalnde 5 ut 2005, o liɓi laamɗo bonɗo biyeteeɗo Maawiya. O sompi Goomu Kooninkeewu Nuunɗal e Demokaraasi (CMJD) ngam ɗowde leydi ndii. Ko heen o ardorii leydi ndii daawal cabborgal 2005-2007, o heɓɓitii ndi to bannge faggudu e ngardiigu, haa ndi fuɗɗii heɓtude hoolaare aduna oo, o wayli doosgal leydi haa manndaa hooreejo leydi dottaa e laabi ɗiɗi, o hunii waasde wonde kanndidaa e woote toɗɗagol hooreejo leydi, o yuɓɓini woote laaɓtuɗe, ɗe hay gooto yedditaaki.

Ko e ɗeen woote Siidi wul Seek Abdallaahi toɗɗaa hooreejo leydi ndii. Woni goo ko hooreejo leydi ina woppira laamu rewrude e woote, ɗiɗi ko siwil ina ardoo leydi ndii. O yaltiri laamu wondude e njettoor winndere ndee kala e faayiida mawɗo. Ine jeyaa e geɗe kadi ɗe o teskoraa, ɓeydugol njoɓɗeele gollotooɓe ɓeyde paayodinɗe.

Nde Abdel Asiis jamfii laamu Siidi wul Seek abdallaahi ñalnde 6 ut 2008, o haɓii ɗum, sibu, e wiyde makko, oon ko “murtuɗo” (rebel). Gila ndeen haa nde o sankii ndee, o seeraani e haɓaade laamu Abdel Asiis, mo o meeɗaa jaɓde sowtude innde mum hay sahaa gooto.

Hare makko sakkitiinde e peeje Abdel Asiis, ko tawtoregol makko seppo luulndiingo memtagol Doosgal leydi ndii, ɗo o ari omo ɓoornii araaraay leydi ndii (darapoo), haa ko jaaynde L’Authentique winndi nde o sankii ndee “Eli yahii, yahdii e darapoo mum”.

Jaaynde Le Calame winndii wonde “kanko fof e ardaade fotde duuɓi noogaas Ardorde huuɓtodinnde Kisal (Direction générale de la Sûreté), innde makko meeɗaa sowteede e doosiyee warngooji walla e hafeere woɗnde “tunwunde” ”. Won wiyooɓe kadi omo jeyaa e waɗboniiɓe laamu Taaya sabu makko ardanoode Kisal leydi ndii e oon sahaa. Ina anndaa noon ardinoo e oon sahaa Kisal Dowla, ɗum noon kala ko faati e ñukkindagol e peeje walla baɗe bonɗe cuuɗiiɗe ɗe laamu ƴettata, ko biyeteeɗo Deddaahi… Ko waawnoo heen wonde kala, ɗuum laaɓata tan ko nde wiɗto jaambureewo waɗaa ngam anndude waɗnooɓe bone… Eli wul Muhammed Faal jibinaa ko e hitaande 1953.

Innaa lil Laahi, wa innaa ileyhi raaji’uun. Yo Alla yurmo mo, yaafoo mo.

Bookara Aamadu Bah

Woppu jaabawol

Winndu yowre maa
Winndu ɗoo innde maa

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.