Njoyo (5) ɓurɓe alɗude e winndere ndee

0
1544
njoyo ɓurɓe alɗude e winndere ndee
Jeff Bezos (Amazon), Bill Gates (Microsoft), Warren Buffett, Bernard Arnault, Mark Zuckerberg

Jaaynde Forbes yaltinii doggol yimɓe ɓurɓe alɗude e winndere ndee, hono no heewi waɗde hitaande kala nii. Debbo ɓurɗo heewde jawdi ari ko 16ɓo e doggol hee.

Njoyo ɓurɓe heewde jawdi ko ɓeeɗoo :

Jeff Bezos (Jef Besos) : ooɗoo omdafeer ameriknaajo sosi yeeyirdu wiyeteendu Amazon. Ngalu makko sowiima laabi ɗiɗi e hitaande wootere : rawane ko 67,2 miliyaar dolaar wonnoo, hikka ko 112 miliyaar dolaar.

Bill Gates : alaa majjuɗo mo, sibu kanko jeyi Microsoft, wonnoo hoore alɗuɓe. Hikka ko o ɗiɗaɓo. Ngalu makko ko 90 miliyaar dolaar. Ko o ameriknaajo.

Warren Buffett : omdafeer ameriknaajo kadi. Ngalu makko 84 miliyaar dolaar.

Bernard Arnault : e hitaande wootere ngalu makko ɓeydiima fotde 30 miliyaar dolaar. Hannde omo jogii fotde 72 miliyaar dolaar. Oo ko faraysenaajo.

Mark Zuckerberg : Oo woni coso, mawɗo Facebook, ɗum noon joom Whatsapp lolluɗo oo. Ngalu makko tolniima e 71 miliyaar dolaar. Oo ne kadi ko ameriknaajo.

BAB

Woppu jaabawol

Winndu yowre maa
Winndu ɗoo innde maa