Fedde Aynaaɓe Magaama

0
179
Fedde Aynaaɓe Magaama
Fedde Aynaaɓe Magaama

Batu Iloyeladi Jaaƴe, Fedde aynaaɓe diiwaan Magaama e gardagol Bah Ifra Abuu to gurel Mammadu Nettu, e cukko makko koolaaɗo kuuɓal Taal Ɗaahiiru Yerel to Numa. Batu nguu waɗi ko to Magaama ñalnde altine 27-01-2020 nder galle Jallo Daawuuda Sam Punayel. Denndaagal gure taariiɗe Magaama ngarii e keewal haa teeŋti e terɗe fedde ndee. Woni sabaabu batu nguu ko ɓamtude ngaynaaka  e safrude caɗeele hakkunde remooɓe e aynaaɓe e caɗeele nguura   jawdi  e leɗɗe cafrooje jawdi. Geɗe keewɗe kaalaama ko feewti e caɗeele ngaynaaka kaa e aynaaɓe men seeɗoyooɓe Mali. Ciimtol fedde ndee ko nii wayi  : Magaama ina waɗi kominaaji 8, heen 7 ngarii. Keddiiɗo oo ne ko garoowo. Delegeeji fedde ndee  ko 56 delege. Fedde nde naatirtee ko 500 mbu. So lewru dariima piyaa teemedere mbu.

Tawtoraaɓe batu nguu : heeliyabbooɓe mawɓe tawtoraama golle ɗee. Ɓe kaalii haala mbaɗka faayiida sanne, Kaaliidu Jibi Bah to Rajo RTS Maatam, Bah Abda Mali to FM Horkoƴere, Soh Abdul Sammba RFM Ndenndoori. So ngaynaaka  haalaama doktoreeɓe jawdi keedataa caggal. Bah Ifra Demmba e Jallo Muusaa to Haddaat. Jogiiɗo njuɓɓudi ginol haala ko Salli Sih Aadama Wat karallo ndema to Cali tawtoraama. Eɗen njetta Jallo Daawuuda Sampunayel sanne batu nguu waɗaa ko e galle makko, gila e ndiyam haa e kuuraa e tuwaalet fof alaa heen ko yoɓaa.

Salli Sih –Magaama

Woppu jaabawol

Winndu yowre maa
Winndu ɗoo innde maa