Mooɓondiral Pulaagu kuuɓtodinngal 3ɓal Kisal aynaaɓe eggiyeeɓe

0
1470
Mooɓondiral Pulaagu kuuɓtodinngal 3ɓal Kisal aynaaɓe eggiyeeɓe
Mooɓondiral Pulaagu kuuɓtodinngal 3ɓal Kisal aynaaɓe eggiyeeɓe

Mooɓondiral tataɓal Pulaagu kuuɓtodinngal jooɗiima to Pari ñalnde 25, 26 e 27 sulyee 2019. Yuɓɓini ngal ko fedde « Suudu Baaba Farayse » e « Tabital Pulaagu diiwaan Pari ». Ina tawtoraa ngal jagge fulɓe toowɗe ummoriiɗe Burkinaa, Santarafrik, Kamaruun, Beniŋ, Mali, Senegaal, Gine, Muritani, Niseer, Caad kam e leyɗe tuubakooɓe. Kono kadi joɗnde ina udditananoo kala jiytiiɗo hoore mum e pulaagu. E nder ɗuum, laamiiɗo laamɓe hawsankooɓe arii e joɗnde hee, duwanii nde. E wiyde Ibraahiima Jallo Baabayel, gooto e Muritaninaaɓe yuɓɓinɓe joɗnde ndee : yiɗaa ko « so ooɗoo ñalawma ɓennii, ko kala leƴƴi baawɗi wuurdude e fulɓe, jillondirɓe e fulɓe mbele ina njiyto koye mum en e ndee joɗnde ».

Faandaare mooɓondiral ngal ko « ɓeydaade faamde no moƴƴi ngonka to bannge kisal to nokkuuji aynaaɓe eggiyankooɓe to Burkina, Kamaruun, Mali, Niiseer, Niiseriyaa, Santarafrik, Caad, Sudaan… Haa teeŋti noon, mooɓiyeeɓe ɓee ina poti yiytude feere duumotoonde wonande kisal fulɓe aynaaɓe eggiyeeɓe. »

Ngam yettaade ndee faandaare, mooɓondiral ngal eɓɓiino feccitaade e goomuuji 3 e jakkaaji 2 :

Goomu ngadanu : ngonka kisal aynaaɓe eggiyeeɓe Burkinaa e Mali e Niiseer ;
Goomu ɗiɗmu : ngonka kisal aynaaɓe eggiyeeɓe Niiseriyaa e Kamaruun e Santarafrik e Caad ; Goomu tataɓu : ngonka kisal aynaaɓe eggiyeeɓe to Gine e Senegaal e Muritani ;

Jakkaa jasporaa fulɓe to Orop e Asi e Amerik e Jakkaa paatuɗo e ballal jasporaa ngam kisal aynaaɓe eggiyeeɓe nder nokku Saahal-Saharaa : hol golle potɗe ummaaneede  ?

E nder ɗuum, e wiyde Doktoor Iisaa Jallo mo Burkinaa, « joɗnde ndee heɓii heen hakkillaaji tati » : 1. Cosgol laylaytol 2 000 neɗɗo daraniiɓe kisal aynaaɓe eggiyeeɓe. Ardinaa ciynugol ngoo miijo ko Binta Dikko. 2. Naatnugol peeje kese nder ngaynaaka rewrude e cosgol 50 huddu jarribordu (ferme pilote) ɗi aynaaɓe eggiyeeɓe mbaawi ñemtinde e newaare. Ardinaa ɗoo ko Dr Iisaa Jallo. 3. Cosgol nokkuuji tati heblo karallaagal keeriiɗi ngam hebbinande aynaaɓe eggiyeeɓe golle ɗe mbaawi waɗde. Ardinaa ɗoo ko Abuubakar Gire.

Ɓe kiisinooma, caggal nde goomuuji ɗii e jakkaaji ɗii ngartiri golle mum en, maa mooɓiyeeɓe ɓee kattanoy hunaade siynude hay sinno ko gollal gootal e golle ɗe mooɓondiral ngal hiisii ina njeyaa e golle ɓeydooje kisal aynaaɓe eggiyeeɓe fulɓe.

Njeñtudi panndanoondi e joɗnde ndee ko ndiiɗoo : – 40 tawtoraaɗo ɓeydiima faamde ngonka kisal aynaaɓe eggiyeeɓe fulɓe ; - Ko famɗi fof, mooɓiyeeɓe ɓee kawrii e gollal gootal kimmungal ngam moƴƴinde kisal aynaaɓe eggiyeeɓe ; - Mooɓiyeeɓe ɓee maa compu diiso halfinaango ciynugol gollal kawrangal ngal.

Mooɓondiral ngal ina udditanoo yimɓe fof : kala jiɗnooɗo tawtoreede mooɓondiral winnderewal 3ɓal Pulaagu ngal, fotnoo tan ko winnditaade to Goomu njuɓɓudi mooɓondiral ngal, yoɓa 100 oroo (40 000 MRO) wonande neɗɗo kala. Oon kaalis difotoo kasdi nokku joɗnde ndee e ñaamdu e yardu tawtoraaɓe ɓee e ñalɗi joɗnde ndee, kam e binndaaɗe e caaktugol ciimtol mooɓondiral ngal… Kala tawtoraaɗo ko kañum joganii hoore mum denndaangal geɗe keddiiɗe ɗee : jippunde, ñaamdu e yardu mum, jolngo mum jahol e kootol ekn…

Tiitoonde Mooɓondiral pulaagu gadanal wonnoo ko : « Pulaagu : diiñorɗe, miijanteendi e baɗe ». Ngal jooɗinoo ko to Wagadugu, faandaare maggal wonnoo ko ɓeydude faamamuya pulaagu, haa teeŋti e yonta ɗo miijooji e luure ƴiiƴiije keewti e nder nokku Saahal oo, ɓeyduɗe joñde yimɓe farwuɓe haa teeŋti e aynaaɓe eggiyeeɓe. Faandaare mooɓondiral ɗimmal ngal wonnoo ko winnditaade caɗeele e golle ketɗe pulaagu. Ngal jooɗinoo ko to Doori.

Ciimtol Bookara Aamadu Bah

Woppu jaabawol

Winndu yowre maa
Winndu ɗoo innde maa

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.