Keerol rewo Muritani asooɓe kaŋŋe ngoofnaama

0
629

E nder lewru seeɗto (abril) nduu njangu waɗii ceɓtam rewo leydi Muritani, ɗo ndi heerondiri e Ndenndaandi Sahara bannge hirnaange. Laamu leydi Alseri joofiima feɗeendu, tuumi ko Maruk aayni piyanɗe e yimɓe maɓɓe. Jaaynirɗe keewɗe caakti ko muritaninaaɓe 3, jeyaaɓe diiwaan Tiris Zemuur 600 kilometeer rewo Nuwaasot laamorgo leydi Muritani ngoni waasɓe heen pittaali mumen, heen gooto ko debbo. Caggal nde fawi balɗe tati jaagorgal jaŋde ngenndiire kalfinaangal konngol laamu leydi Muritani, Mohamed Melayniin Eyih, yuɓɓini yeewtere jaayɗe ngam laɓɓitinde e teeŋtinde goodaangal oon kabaaru. Laamu nguu jaggi ko ɗiɗo mbaraa, ko nih o haaldi: “ Njangu mbaɗngu ñalnde altineere yawtunde ndee, haa waɗi maayɓe muritaninaaɓe e barmuɓe, ɗum waɗi ko boowal wertaango Muritani etee ne nguun njangu wonaa e  leydi Muritani huccinenoo. Mbiɗo duwanoo jinnaaɓe sankoraaɓe ɓee, nde Allah yurmotoo ɓe yaafoo ɓe, barmuɓe ɓee yo Allah rokku ɗumen cellal. Mbiɗo ruttoo wiyde, nguun jangu wonaa e nder leydi ndii waɗi”.

Alserinaaɓe wonnooɓe e ɗiin otooji barmuɓe, otooji mumen mbonnaa sahaa nde ɓe ndenti eɓe njuula weetndoogo, ko ndeen piyanɗe ɗee mbaɗi. Nguuɗoo njangu mbaɗngu nder ndee nokkuure, ari ko ɓaawo nde leydi Alseri tuumi laamanteeri Maruk warde yimɓe mumen tato siwil en nder lewru 11ɓiiru 2021, otooji maɓɓe mbommordaa keerol hakkunde Muritani e Alseri. Caɗeele ine njokki woodde saraaji Sahara gila konu Maruk sari saaki e lewru 11ɓiiru 2020 seppooɓe saharanaaɓe to Gergat. Saharanaaɓe lommbiiɓe hakkuɓe rewo Muritani e Maruk, ɓe Espaañ jiimnoo, kollitii ko Maruk nattii ɗooftaade dartingol jeyli, nanondiral ciifenoongal 1991. Ko balɗe seeɗa pawii heen ñande, 21/04/2022 muritaninaaɓe 9 asooɓe kaŋŋe kadi ndaɗi piyanɗe ɗe saharanaaɓe toɓɓunoo ɗumen, saraaji Geleybaat  ɗiɗo e maɓɓe mbarmi heen gooto ko tampuɗo no feewi. Ɓe ndogi, ɓe njaaɓani F’Derik. Saharanaaɓe ɓee keɓti kaɓirɗe maɓɓe ɗe ɓe ngasirtunoo kaŋŋe. Njanguuji baaɗi nih hakkunde muritaninaaɓe asooɓe kaŋŋe e sahranaaɓe wonaa ngol laawol tan fuɗɗii, joo e joo kala, so muritaninaaɓe ɓee njawtii keerol ngol ine keɓa caɗeele. 

Jaayre Pinal-JP

Woppu jaabawol

Winndu yowre maa
Winndu ɗoo innde maa

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.