Jaɓɓorgo Pese ɓaleeɓe

Pesol: ɓaleeɓe

Ciltugol wolde 1914-1918 : Aadi Versailles

Ñalnde 11 noowammbar 2018 waɗi duuɓi 100 ko jeyli hare adunaare adannde ndeƴƴi. Ko ñalnde heen, subaka law (w5: hj15)...

Ahmed Wul Abdallaahi : “Kala ko fotnoo renndinnde yimɓe walla mahaade...

Taƴre e yeewtere Ahmeddu wul Abdallaahi waɗdi e jaaynde Le Calame / maayirɗe saawiyee 2019

Njulaagu (teret) ɓaleeɓe : lappi tati mawɗi njulaagu ɓaleeɓe

Njulaagu ɓaleeɓe (traites négrières) ko njeeygu miliyoŋaaji miliyoŋaaji ɓaleeɓe jeyanooɓe e Afrik hirnaange e Afrik hakkundeejo e Afrik fuɗnaange waɗtanooɓe jiyaaɓe, njulaagu nduumiingu fotde...
- Advertisement -

ƁURƊI LOLLUDE

ƁURƊI YIYEEDE

Ganndal

Paawngal dennge

0