Jaɓɓorgo Pese Damga

Pesol: Damga

Miijo : Fuutaaji e keeri mum en

Mbaɗ-ɗen ko Yirlaaɓe e Hebbiyaaɓe e Halayɓe ngonaa diiwanuuji, mbayi ko no leƴƴi nii, taweteeɗi e diiwanuuji Laaw...

ƁURƊI YIYEEDE

ƁURƊI YIYEEDE