Jaɓɓorgo Pese Farayse

Pesol: farayse

Hol aldunoo Farayse e Itali e darorɗe 2019 ?

Huunde haawniinde ! Punndi ruuyii hakkunde Farayse e keediiɗo mum Itaali. Alla e majjum mettude, Farayse nodditii, ñalnde...

Ciltugol wolde 1914-1918 : Aadi Versailles

Ñalnde 11 noowammbar 2018 waɗi duuɓi 100 ko jeyli hare adunaare adannde ndeƴƴi. Ko ñalnde heen, subaka law (w5: hj15)...

Ciltugol wolde 1914-1918, Wolde adunaare adannde

Ñalnde 11 noowammbar 2018 waɗi duuɓi 100 ko jeyli hare adunaare adannde ndeƴƴi. Ko ñalnde heen, subaka law (w5: hj15)...

Ngonka weeyo (kilimaa) ɓeydiima faaynude

Ngonka weeyo (kilimaa) ɓeydiima faaynude 700 ganndo faraysenaajo eeriima ardiiɓe politik yo « ummo e haala ɓolo, njaaɓana golle ngam yaaɓande renndo ɗo karbon alaa. » Sibu...

Kawgel fuku winndere : Farayse ɗimmitii

Alet 15 sulyee 2018, jaggondiral cakkital kawgel 21ɓel fuku winndere juɓɓinanoongel to Riisi tuggi 14 suwee 2018 haa 15 sulyee 2018, hakkunde kippu Farayse...

Woni hakkunde ɗemɗe ko galɗondiral

Yontere ɗemngal Farayse e Farankofoni (francophonie) yuɓɓinaama e leydi hee tuggi 17 marse 2018. Ɗum hawri kisa ko won ɓeen yimɓe jannguɓe ɗemngal Arab...

Ko ɗemngal woni leñol

Geno tagi yimɓe fecci ɗum en e leñi (leƴƴi) ngam ɓe mbaawa anndondirde e gollondirde. O rokki kala leñol ɗemngal keeringal, yimɓe maggol hina...

ƁURƊI YIYEEDE

ƁURƊI YIYEEDE