Jaɓɓorgo Pese Hong Kong

Pesol: Hong Kong

HONG KONG

Hong Kong kadi, no Makawo nii, ko « diiwaan mo njuɓɓudi keeriindi nder Siin », Kanko noon ɓuri Makawo yaajde...

ƁURƊI YIYEEDE

ƁURƊI YIYEEDE