Jaɓɓorgo Pese Jaloŋ

Pesol: Jaloŋ

Fuutaaji e keeri mum en

Hol no diiwanuuji Fuuta poti ? Fuutaaji ɗii ko nay (4) : - Fuuta Tooro ; - Fuuta kiiɗndi walla Kiinngi ;  - Fuuta Maasina...
- Advertisement -

ƁURƊI LOLLUDE

ƁURƊI YIYEEDE

Ɗemɗe

0
Ganndal

Paawngal dennge

0