Jaɓɓorgo Pese Koorka

Pesol: koorka

Koorka e taasiyoŋ : Ko pot-ɗaa anndude ?

Koorka yimɓe wonduɓe e taasiyoŋ (taasiyoŋ ɗaɗi nawooji ƴiiƴam) ina waawi saabaade ŋabbugol taasiyoŋ baawngol warde joomum. Miɗo siftina ɗoo huunde e wasiyaaji kimmuɗi...

Koorka e Jabet : wasiyaaji seeɗa newiiɗi

Balɗe seeɗa keedi en koorka. Ɗum noon miɗo wasiyoo ɗoo wonduɓe e jabet yiɗɓe hoorde, wasiyaaji teeŋtuɗi. Ko adii...
- Advertisement -

ƁURƊI LOLLUDE

ƁURƊI YIYEEDE

Ganndal

Paawngal dennge

0