Jaɓɓorgo Pese Pulaar

Pesol: pulaar

Ñalawma deftere Al-Quraan he Pulaar

Ñalnde 12 suwee (korse) 2021, e dow gardagol hooreejo Fedde Ɓamtaare Pulaar he Muritani hono Bookara Aamadu Bah, lappol ummoraade Nuwaasoot tawtoraama...

Goomu sarɗooɓe : Naamne tati feewde e Kajjata Maalik Jallo, hooreejo...

Fooyre Ɓamtaare (FƁ) : Sokna Kajjata Maalik, aɗa waawi haalande min maanaa Goomu depiteeji ngam ƴellitaare ɗemɗe ngenndiije ngu cos-ɗon he nder...

Duɗal Pulaar Kesal he nder Kayhayɗi

Leydi ndemeteendi, moƴƴinoori ndema, ndemeteendi hitaande kala haa heewa moƴƴa, coñateendi seeɗa…… Hol to ndiin leydi woni ? Ndi...

Ko mi ɗemngal…

Ko mi baawal mahowal renndo, ko miin reeni jotondire, moopti kawre, suuɗi gannde. Ko miin tami pinal, ko...

Kuutoragol ɗemɗe ngenndiije nder Suudu sarɗi

Jokkorde pelle pine Pulaar, Sooninke e Wolof hono Fedde Ɓamtaare Pulaar e Muritani (FƁPM), Fedde muritaninaare Ɓamtaare Ɗemngal e Pinal Sooninke (AMPLCS),...

Kawraaɗe joɗnde mooɓondiral 7ɓiire

Ina aadoraa, kala nde mooɓondiral jooɗii, waɗde kawraaɗe ngam rokkude miijo heeriingo e geɗe maantinɗe e nguurndam leydi ndii. Ngolɗoo laawol kadi mooɓondiral...

Kaalden Goonga : Holi ko mbiyaten jiɗɗo leñol

 Winndannde men hannde yowitii ko e “ holi ko mbiyaten jiɗɗo leñol ”. Sikke alaa, leñol ene heɓtiniree geɗe keewɗe, kono ɓurngal teeŋtude ngal kam ko...

Ñalnde 17 marse 2019, pelle pine teeŋtinii jaŋde ɗemɗe muuynaaɗe

Ñalnde alet 17 mars 2019, pelle pine 3, hono Fedde Ɓamtaare Pulaar e Muritani, Fedde Ɓamtaare Ɗemngal Wolof e Fedde Ɓamtaare pinal...

Google e Wikipedia : Hol ko haɗi fulɓe winndude ?

Google jeyaa hannde ko kuutorɗe Enternet ɓurɗe mawnude. Leƴƴi keewɗi ina pooɗanoo yo ɗemɗe mum en naat e mum. Wikipedia (Wikipejaa) ne ko...

KAALDEN GOONGA : Dimo dee ko kaaloowo konngol, gollal laatoo

Ko adii hitaande 1979 ƴiiwoonde jam-yamre feŋiino e nder nganndi Muritani. Ɗamaawu heewi, yaakaare mawni. Tinaaka maataaka, haa kenal mbooy wutti nde ɗaminanooka, nde...

ƁURƊI LOLLUDE

ƁURƊI YIYEEDE