Jaɓɓorgo Pese Pulaar

Pesol: pulaar

Kaalden Goonga : Alaa to yahnoo, artii ɗo wonnoo

Heewnoo wiyeede nii ko golle ƴeftiraaɗe «   cas   », Njoɗɗiiniraa «  ndeŋ  ». Nde ƴamgol leppi dooki, kala no haala ene weliratnoo haaldete. So tabitii ko...

Cosgol Duɗal Ƴellitaare e jaŋde ɗemɗe ngenndiije (IPELAN) : Ɓeyden darnde...

He nder darnde ngam ɓamtugol ɗemɗe ngenndiije, ine waɗi sahaaji ɗi golle tesketeeɗe ngollaa, nafoore mum en filti haa he nder leyɗe...

Ñalawma deftere Al-Quraan he Pulaar

Ñalnde 12 suwee (korse) 2021, e dow gardagol hooreejo Fedde Ɓamtaare Pulaar he Muritani hono Bookara Aamadu Bah, lappol ummoraade Nuwaasoot tawtoraama...

Goomu sarɗooɓe : Naamne tati feewde e Kajjata Maalik Jallo, hooreejo...

Fooyre Ɓamtaare (FƁ) : Sokna Kajjata Maalik, aɗa waawi haalande min maanaa Goomu depiteeji ngam ƴellitaare ɗemɗe ngenndiije ngu cos-ɗon he nder...

Duɗal Pulaar Kesal he nder Kayhayɗi

Leydi ndemeteendi, moƴƴinoori ndema, ndemeteendi hitaande kala haa heewa moƴƴa, coñateendi seeɗa…… Hol to ndiin leydi woni ? Ndi...

Ko mi ɗemngal…

Ko mi baawal mahowal renndo, ko miin reeni jotondire, moopti kawre, suuɗi gannde. Ko miin tami pinal, ko...

Kuutoragol ɗemɗe ngenndiije nder Suudu sarɗi

Jokkorde pelle pine Pulaar, Sooninke e Wolof hono Fedde Ɓamtaare Pulaar e Muritani (FƁPM), Fedde muritaninaare Ɓamtaare Ɗemngal e Pinal Sooninke (AMPLCS),...

Kawraaɗe joɗnde mooɓondiral 7ɓiire

Ina aadoraa, kala nde mooɓondiral jooɗii, waɗde kawraaɗe ngam rokkude miijo heeriingo e geɗe maantinɗe e nguurndam leydi ndii. Ngolɗoo laawol kadi mooɓondiral...

Kaalden Goonga : Holi ko mbiyaten jiɗɗo leñol

 Winndannde men hannde yowitii ko e “ holi ko mbiyaten jiɗɗo leñol ”. Sikke alaa, leñol ene heɓtiniree geɗe keewɗe, kono ɓurngal teeŋtude ngal kam ko...

Ñalnde 17 marse 2019, pelle pine teeŋtinii jaŋde ɗemɗe muuynaaɗe

Ñalnde alet 17 mars 2019, pelle pine 3, hono Fedde Ɓamtaare Pulaar e Muritani, Fedde Ɓamtaare Ɗemngal Wolof e Fedde Ɓamtaare pinal...

ƁURƊI YIYEEDE

ƁURƊI YIYEEDE