Jaɓɓorgo Pese Rawaandu lakde

Pesol: rawaandu lakde

Rawaandu lakde (2)

Kono ɓuri yiɗde ko ko wayi no edi e cawi e koobi e ndabi e tewdi e lelli e njawi e jeleŋŋi...

ƁURƊI YIYEEDE

ƁURƊI YIYEEDE