Jaɓɓorgo Pese Reférendum

Pesol: reférendum

Doosgal leydi : kuulal 38 e kuule 99, 100 e 101

En tariino, e tonngoode 157 Fooyre yawtunde ndee, haala kalifu ndeenka leydi haalnoo, paatuka e mbayliigu doosgal leydi, nde ari hollitde senaateruuji eɓɓaande mbayliigu...

Abdel Ajiiju luulnaani jikke !

Ko hulanoo koo ko ɗum o waɗi sabu hooreejo leydi oo, hono Muhammed Abdel Ajiiju wiyi ko maa ruttano kuulal 38 doosgal ngal biyngal...

Hooreejo leydi e Doosgal leydi

Hooreejo leydi oo, hono Muhammed Abdel Asiis yuɓɓinii yeewtere mum jaaynde jamma alarba 22 ina jofi 23 marse 2017 to galle laamorɗo ɗoo. Ina...

ƁURƊI YIYEEDE

ƁURƊI YIYEEDE