Jaɓɓorgo Pese Sabri

Pesol: Sabri

Nguurndam annabi Ayuuba Sabri (2)

Kanko annabi Ayyuuba, nde ɓe ngoɗɗitinaa wuro ngo ɓe ngonnoo ngoo, baasal kadi ɓeydii heƴde e maɓɓe, ngam annabi Ayuuba heyɗii no...

ƁURƊI YIYEEDE

ƁURƊI YIYEEDE