Jaɓɓorgo Pese Sherpa

Pesol: Sherpa

Muritani : Ciimtol SHERPA 2017

“ Goomuyel laamiiɓe ɓee inan tan ɓeydoo alɗude, yimɓe leydi heddiiɓe ɓee inan tan ɓeydoo waasde” Fedde nde wonaa laamuyeere haɓotoonde warhooreeji bonande jawdi wiyeteende Sherpa,...

ƁURƊI YIYEEDE

ƁURƊI YIYEEDE