Jaɓɓorgo Pese Tagegol

Pesol: tagegol

Laɓɓitingol tagegol Aadama (5)

Eɗen njokka nguuurndam baaba Aadama (JKM) fawaade e winndiyankooɓe  adiiɓe. Hono winndiyanke Saalabi wiyi : “ko refti e ɗuum, ko...

Laɓɓitingol tagegol Aadama (3)

Ndeke ibliiss woppiraa ko jeynge daña geɗal, aljanna daña geɗal, ɗuum noon keddagol ibliis ko ngam no heefereeɓe leeptiraa, yurmeende geno heddoo...

Daarti : Laɓɓitingol tagegol Aadama

“... nde geno yiɗi tagde Aadama (JKM) ndee, o lonngini leydi ndii, O wiyi ɗum “maa mi tag tagoore duumotoonde e dow...
- Advertisement -

ƁURƊI LOLLUDE

ƁURƊI YIYEEDE

Ganndal

Paawngal dennge

0