Jaɓɓorgo Pese Usmaan

Pesol: usmaan

Usmaan Sileymaani Kan : fentande hoore mum golle

Yarham mum Jibi Hammee Lih wiynoo : “tuubaako siiɓiima neɗɗaagal men lomtinii tuubakaagal”. Eɗen mbaawi wiyde wonde ngolɗoo konngol ine heewi goonga, haa...

ƁURƊI YIYEEDE

Koolol Kayhayɗi

Weendu Maraysa : Awo bonngo

Natal limlebbi juulɓe

Ko woni limlebbi ?

ƁURƊI YIYEEDE