Jaɓɓorgo Pese Youri Gagarine

Pesol: Youri Gagarine

20 sulyee 1969 – 20 sulyee 2019 : Duuɓi 50 ko...

Hikka waɗi duuɓi 50 ko aadee fawi koyngal mum e Lewru. Oon aadee wiyetee ko Neil Armstrong. Ɗuum waɗnoo ko ñalnde 21...

ƁURƊI YIYEEDE

ƁURƊI YIYEEDE