Jaɓɓorgo Pese Weeyo

Pesol: weeyo

Lappol Artemis : Nasa toɗɗiima heen debbo e ɓaleejo

Ko ñalnde altine 3 abril Nasa saakti doggol yimɓe nayo fotɓe jeyeede e lappol Artemis faade Lewru mo wuuri ngol, lappol potngol...

Kadi ! Haayre weeyo ina roondanii Ngaawe

Caggal haala Apofis e lappol DART ko ɓooyaani koo, jooni kadi won haayre yiytaa nder weeyo, hulanaande buɓɓaade e ɗaŋre men Ngaawe. Nde...

Ɗanle nder weeyo : Feere dampirde ñoggoore yolnde hakkunde tagopeeje

Yo won nder weeyo walla he laabi, ko doole motoor nganndinta hol yolnde waawi tacceede. So tawii ko he leydi, a loowat...

Aadee ruttotoo Lewru ko he hitaande 2025

E wiyde NASA, ɗoo e hitaande 2030 (ɗoo e duuɓi 8) aadee en maa koɗ he lewru. Wonaa ruttaade toon tan, arta...

Ɓeydagol nguleeki weeyo : Horngilitde gulli leydi

Maa heewɓe mbiy ko feere haangaande, hay so tawii ko annduɓe miijii ɗum. Kamɓe annduɓe ɓee noon ko ɓe hoolkisiiɓe tawo ko...

Kayhayɗi : Toɓo heewngo doole

Ñalnde jofnde alkamiisa 18 juko (ut) 2022, toɓooli keewɗi doole njuppii he wuro Kayhayɗi. ƴiiwoonde adiinde ndee fuɗɗii ko hedde waktu ɗiɗaɓo jamma,...

Ɓeydagol nguleeki weeyo, Wonaa hanki fuɗɗii

Ñalnde 19 saawiyee 2022, Fedde winndereere meteyoo (OMM) yaltinii ɓeto heso faatungo e ɓeydagol nguleeki weeyo, ɗo hollitta wonde weeyo meeɗaa wulirde...

Kaytingol haayre weeyo, Lappol NASA diwii

Oɗon ciftora haala haayre wiyeteende Apofis (Apophis), e winndannde njaltinno-ɗen oon sahaa e Fooyre, e hitaande 2010 (duuɓi 11 jooni), hulanananoonde buɓɓondirde...

Hol ko ardata e baylagol ngonka weeyo ?

Fedde OXFAM e gollodiiɓe mum (Ambasaad Espaañ Gollondiral Espaañ, ROSA, AMAD e APLV), yuɓɓinii heblo balɗe nayi (tuggi talaata 6 haa aljumaa 9...

Weeyo : Kalitannde moolanaande

Ko kewata e weeyo ina woƴi aadee en feewi. Fotde maɓɓe, sibu hay ko ɓooyaani koo, e lewru desaambar ɓennundu nduu (desaambar...

ƁURƊI YIYEEDE

ƁURƊI YIYEEDE