BINNDANƊE CAKKITIIƊE

Jokkondiral hooreejo FƁPM e Le Calame

Bookara Aamadu Bah, hooreejo Fedde Ɓamtaare Pulaar he Muritani (FƁPM), hooreejo saakto jaaynde Fooyre Ɓamtaare : « Tippudi Nehdi e Jaŋde men yettiima nokku mo waawaa jaastude, ndi yettiima fonngo ». Le...
Yeewtere jaaynde pelle pinal Pulaar Sooninke e Wolof

Yeewtere jaaynde jokkorde pelle pinal

Jokkorde hakkunde pelle pinal tati (Fedde Ɓamtaare Pulaar he Muritani (FƁPM) e Fedde Muritaninaare ngam Ɓamtaare Ɗemngal e Pinal Sooninke (AMPLCS) e Fedde Ɓamtaare Ɗemngal Wolof he Muritani (APROLAWO)) yuɓɓinii yeewtere jaaynde...
Dinosoor

Kalkagol dinosooruuji

Hol ko woni dinosoor ? He nder ganndal siyaas, ine wiyee wonde duuɓi leydi men ndii ko miliyaaruuji 4 hitaande. Ɗo idan ɗoo, Leydi ko ɓooɗde jayngol tan wonnoo, ndi...
Amerik hootii

Wolde Afganistaan : Amerik ine woowti ɗum

Jamma 30 jofi 31 ut 2021, hay koninke Amerik gooto waalaani Afganistan. Nii woni, wolde Amerik woɗnde, wolde duuɓi noogaas, joofirii kadi poolgu ɓe Amerik kaɓatnoo, hono talibaa en.  Konu Amerik naatnoo...
Kawgel Hapa e ɗemɗe ngenndiije

Kawgel HAPA : Go’o ɗemɗe ngenndiije ine tawtoree

He lewru mee 2021, HAPA (Ardorde Toownde Jaayɗe ) jokkondiri e pelle pinal ngenndiije ngam habrude ɗum ine anniyii ɓamtude ɗemɗe ngenndiije (FƁPM, AMPLCS e APROLAWO) he nder jaayɗe leydi Ndii.  Caggal ɗuum,...
Almuɓɓe duɗal he Muritani

Bakkaa 2021 : Pinen, weetii !

Njeñtudi daawal gadanal bakkaa 2021 jibinii haala keewka he nder Muritani. He nder 100 kanndidaa kala, ko 8 fat keɓi heen, ko ñoggirtee nii 8%. Mbaaɗen ko no ɓe ciftortaa hay huunde...
Maaɗe tati pelle pine ngenndiije

Teeŋtingol ɗaɓɓaande laawɗingol ɗemɗe ngenndiije Pulaar, Sooninke e Wolof, kam e naattingol mum en...

Ngam laawɗingol e naattingol timmungol ɗemɗe ngenndiije nder tippudi nehdi e jaŋde MuritaniTuggi 1960 faade hannde, mbayliigaaji jaŋde keewɗi mbaɗaama he Muritani (1959, 1967, 1973, 1979, 1984 e 1999). Kañji kala ko...
puccital naange

Puccital Naange cemmbungal bonnanii yeeɓooɓe fuku bal

Ñalnde aset 3 sulyee 2021, yeeɓatnooɓe nanngondiral fuku bal he kawgel Njeenaari Orop 2021, hakkunde leydi Danemark e Cekoslowaki fof  teskiima  kuppugol tele mum en hedde waktu 19ɓo - 21ɓo he nder...
Guurɗiwal e miijanteeri ƴellito

Guurɗiwal : miijanteeri ƴellito

Eɗen nguddita ɗoo doggol binndanɗe toɗɗiiɗe lowre fattamlamre nder guurɗiwal (hono ganndal nguurndam), wiyateende “miijanteeri ƴellito”, walla, e raɓɓiɗinaade, “ƴellitoyankaagal”. Doge binndanɗe ɗee njubbata ko gila e miijanteeri huuɓnundi daɗɗiindi hannde kala...
Loud-and-Clear-Effective-Language-of-Instruction-Policies-For-Learning-1

Dawruɗi juumtuɗi Ɗemngal janngirgal

Winndannde faatunde he yiyannde politik Banke Moñnjaal « So sukaaɓe ngadoriima tawo jannginireede he nder ɗemngal ngal kaalata, paamata no moƴƴi, ko ndeen ɓe ɓurata faamde, ko ndeen ɓe...

Cemmbinen ndema, mbele kaɓen e heege e baasal

Annduɓe kawrii, « so teddeendi ɓanndu neɗɗo ɓetaama, teemedere kiloo fof, heen cappanɗe jeeɗiɗi ko ndiyam ». Ɗum ene hollira goongɗugol konngol biyngol  «Ko ndiyam woni nguurndam». Ko ɗum saabii, nde weeyo waylii tan...
koronaa

Kanndorɗe KORONAA: « suumorde am ine reena on, cuumorɗe mon ine ndeena mi »...

Leydi Muritani daɗaani e wempeƴere ɗimmere, deɓagol mum yaawii no feewi huuɓtidini e nder wertaango leydi ndii kala. Jaagorgal Cellal leydi ndii e Goomu toppitiingu rewindo koronaa, njaawii daɗɗande ɗum peeje kanndorɗe,...