BINNDANƊE CAKKITIIƊE

Saydu Bah, taccinɗo hoɗdu keeri Muritani

Pinal leydi ene siforee aadaaji mum, donaaɗi mum, goowaaɗi mum, kono kadi gaaci mum. Sikke alaa, leydi Muritani holaani fiyooɓe koɗli. Tawi ene jeyaa e ɓeen, gorko biyateeɗo Saydu Bah, gadiiɗo naatnude...
Lasgol Jeeriyel Tummbere he Ngalu Pinal NGenndi

Jeeriyel Tummbere naatii e daartol ɓarakorɗe Muritani

Jeeriyel Tummbere lasaama e Ngalu Pinal NGenndi fawaade e yamiroore 0846 ñalnde 29/08/2022, lasaa kadi e Ngalu Lislaam ñalnde 04 sulyee 2022. Hurmbiti ndee haayre ko Muhammed wul Suweydaat Jaagorgal Pinal e Cofta...
Natal KOOLOL JOWOL AYNAABE

Jowol wuro ganni

Jowol, Jowol, Jowol … Jowol ne ko holi toon ? Ngoo wuro tolniingo hedde kilomeeteruuji 16 haa 18 bannge funnaange Kayhayɗi, sifaama he yimre gooto he yiɗɓe ɗum: “ E ngo hoɗee jehri...
Kaalden Goonga

Kaalden Goonga : alaa no wayataa so wonaa no waɗiraaka 

Pulaar ene wiya « teeldoynooɓe mbaɗdataa tawti nodda ». Kono kadi Pulaar ɓeydii heen « alaa no wayataa so wonaa no waɗiraaka ». No heewi wiyeede nii « ene sahee fawee, ene fawee sahee ». Miiktiyankooɓe ɓee ɓeydi...
Ƴoƴre tafaande

“IA” ine soomani aadee  tanaaji mawɗi

“IA”, Intelligeance Artificielle, hono Ƴowre  Tafaande (ƳT), eɗen mbaawi wiyde ko masiŋ ƴoƴɗo tan. IA, hono Ƴoƴre Tafaande (ƳT) ko huunde heewnde doole nde ganndineeɓe peewni ngam wallude ordinateeruuji...
Alhajji-Mahmuud-Bah-to-Makka.

Alhajji Mahmuud Bah, fiɓnde, duwaaw e jaambaraagal

Ñalnde fof Muritani ummanii aawtaade e lasde annduɓe mum ngam yantinde ɗumen e ndonaandi ngenndi, araaraay teddungal hoota e Alhajji Mahmuud Bah, gorko Jowol Sahre. En njahrataa ɗoo to bannge no o...

Koowooje ine keewi nafoore e nguurndam kulle keddiiɗe ɗee

Teskaama koowooje baaɗe no dugun-dugure, ñaaku, ndefton-alla ine ustoo he taariindi men no feewi. Ganndo guurɗiwal biritannaajo gooto, biyeteeɗo Dave Goulson dallinii wonde “ so koowooje majjii, aadee majja ! ” Huunde hulɓiniinde, sibu...
Ñawu Parkinson

Hol ko firti ñawu Parkinson ?

Talaata 11 abril wonnoo Ñalngu winndereewu Ñawu Parkinson. Ñawu Parkinson ko ñawu mbaroowu ɗaɗi ngaanndi. Ine jeyaa e maale maggu : siññere ɓalndu, jaɗɗugol terɗe, caɗeele dillugol. Ɗee maale ine ngonda kadi...
Teen Yuusuf Gey

Teen Yuusuf Gey, ngaari pinal e hakilantaagal

Teen Yusuf Gey, jibinaa ko Duujal 1923 to wuro Kayhayɗi, laamorgo Booseya e Diiwal Gorgol. O sankii 2 Silto hitaande 1988 to Neema nder Diiwal Hood-Fuɗnaange nder njuɓɓudi laamu Muritani.

Hol tergal bajjal ɓanndu ngal fotaani laɓɓineede?

He ko nganndu-ɗen, so neɗɗo naatii ɓuftorde, naatii walla sakkiima les ndiyam, ine foti yiggude kala nokku e ɓanndu mum haa laaɓa. Eɗen njenanaa ko ɓuri heewde e yimɓe ko noon mbaɗata....
Kaalden Goonga

Kaalden Goonga “ñalnde kure nguufaa ngukkaa…”

Naalankooɓe yimooɓe gumbala ene keewi wiyde « ñalnde kure nguufaa ngukkaa, jappeeje kooti e keeceeje dimaaɗi koyɗe kooti e alkabeeje, gaawe palaa, baaɗi teccaa, yuman jaambaaro nanngat e Alla, yuman kulɗo reedu defa...
Clou de girofle - Korompolle

Huunde e nafooje korompolle

Korompolle njeyaa ko e ɓiɓɓe puɗi gummoriiɗi en leyɗeele fuɗnaange worgo. Ene wiyee, ɗiin puɗi ɓuri waawde fuɗde ko leydi mbiyeteendi Madagaskaar. Ndiin leydi ko duunde wonnde hedde Afrik Worgo, walla mbiyen,...