BINNDANƊE CAKKITIIƊE

Juuraade he Lewru : Japon joyɓitii

Ñalnde aset 20 siilo (saawiyee) 2024, laana weeyo Japon, inniraaka SLIM ((Smart Lander for Investigating Moon), juuriima he Lewru, hay so tawii ka jogoraani juutde balɗe, nde tawnoo aka wondi e caɗeele...
Kaalden Goonga

KAALDEN GOONGA : Fooɗantooɓe laamu huuɓnuɓe geɗe

Mi meeɗaani tawo laamaade hay leegal saka leydi. Kono mi yenanaama kam jappeere laamu ndee ene foti ɗaatde e welde jooɗaade. Ko Alla tan noon anndi, holi dakamme e jarabi mo waɗi...

Woote hoore leydaagu dookii

Ɗoo e lebbi jeegom paaɗi ina jooɗtoraa woote hooreleydaagu maa yuɓɓine e lewru suwee 2024, hay so dikkondiral laaɓtungal suwaa feeñde tawo, ko laaɓa-ɗen tan ko INSAAF ngemmbii Wul Gaswaani, hay so...

Juuragol 8 bowte 2023 : Nguurndam e tinndinooje Ceerno Abdallaahi JAH

Mbeɗe moolii Alla he Seyɗaane diddaaɗo, mbeɗe mooliimo ɗo golle ɗo, ɗo sifaa ɗo e ɗo menndeŋ ɗo. Mbeɗe moolii he welamma Alla, ummorde he tikkere makko. Mbeɗe moolorii Alla he moƴƴere...

Unesco : kumtaari jeytaama e ndonaandi ndi wonaa-ɓakdi

Kumtaari, walla «  Iftaar  » he aarabeere, hono lahal ngal juulɓe ñaamata caggal nde taƴi koorka mum en he lewru koorka, waɗtaama e ngaluuji renndo deenaaɗi, sibu darnde mum en heɓtineede to...

Gonaangal nehngo gertooɗe he nder leydi Muritani

Ngam wonde gaynaako gertooɗe ko maa joomum wona jogiiɗo faandaare luggiɗnde e yiɗde ɗum, nde tawnoo nehngo gertooɗe ene naamndii ko heewi, ko ɗum saabii yoga e sukaaɓe leydi ndi yiɗɓe waawannde...
Laawɗingol ɗemɗe ngenndiije to Burkina

Burkinaa : laawɗingol ɗemɗe ngenndiije

Kapiteen Ibirahiima Tarawele hollitii yiɗde mum waylude Doosgal leydi Burkinaa Faso mbele ɗemɗe ngenndiije maɓɓe ina laawɗinee, Faraysiire natta wonde ɗemngal gollorgal nder Burkina. Ina jeyaa kadi he mbayligaaji Doosgal ngal, saltaade...
Yakawere ɓarakke

Hol ko firti yakawere ɓarakke

Ine jeyaa e yakawere ɓarakke : ƴulɓere, petroŋ, gaas, kuutorteeɗe no feewi he nder nguurndam men ñalnde kala. Yeru, eɗe kuutoree e ruso, ngulniree walla ɓuuɓniree galleeji, ngollinta mbaylaandi. Kono kadi ko...
COP28 to Dubai : Yakawere ɓarakke

COP28 to Dubay : Hol ko foti teskeede he ndee joɗnde ?

Ñalnde 13 bowte (desaambar), leyɗe winndere ndee jooɗinooɗe e batu COP28 to Dubay (Emiraaji arab dentuɗi) nanondirii kam fof e winndannde sakkitere noddoore yo yimɓe fof yo ngoppu yakawere ummoriinde e barakke...
Kaalden Goonga

Kaalden Goonga

Pulaar wiyi «  So ko riddatnoo dartaaki, dartaade woodanaani ko riddetee koo ». Firo ngol konngol, walla ko soomii e mum koo, ene gasa tawa woɗɗondiraani e firo ngola konngol biyngol « gosoraaɗo seerataa e...

Haaranduru e geɗe mum tati ceertuɗe

Ko ciimtol Radio Fooyre Ɓamtaare ko fayti e : Haaranduru eɗen nganndi ňaamde jogii ko geɗe tati ceertuɗe ɓanndu. Nde watnoo Ňaamdu ina jogii gollal teeŋtungal e ɓanndu neɗɗo. https://soundcloud.com/bokarba/reportage-ndonngo?si=cbd6e59d026044d0bfa516b57aadc187&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

Lappol faade worgo Lewru : Ɓeeynirka Nova-C ferii laawol

Ko ñalnde 15 saawiyee (Siilo) lappol biyeteengol Odysseus duñi, loowi laawol faade Lewru. E waktuuji gadani ɗii, maa aasiñooreeɓe ñawndi saɗeende tokosere kewnde he ɗowgol laana kaa, haa ɓe keɓti ginol ɗowngo...