BINNDANƊE CAKKITIIƊE

unicode

Hol ko firti UNICODE ?

Ko adii fof paamen wonde ordinateer gollortoo tan ko lime ɗiɗi, ɗeen ngoni « 0 » e «1», kala ko wonaa ɗuum o heɓtintaa. So en mbiyii ordinateer noon ko huunde yaajnde : gila...
Georges Floyd : Black live Matter - je n'arrive pas à respirer

Georges Floyd : Amerik dillinii winndere

Ñalnde 25 mee 2020,  polisee ameriknaajo diccii he daande Ɓaleejo ameriknaajo biyateeɗo George Perry Floyd, ine fettoo haa ɓuuɓi. Sinno ko ndeen, ko adii jamaanu karalle kese ɗee, hono telefonaaji men kesi ɗii,...
Kajjata Maalik Jallo

Goomu sarɗooɓe : Naamne tati feewde e Kajjata Maalik Jallo, hooreejo goomu nguu

Fooyre Ɓamtaare (FƁ) : Sokna Kajjata Maalik, aɗa waawi haalande min maanaa Goomu depiteeji ngam ƴellitaare ɗemɗe ngenndiije ngu cos-ɗon he nder Suudu sarɗi nduu ? Kajjata Maalik Jallo...

Cosgol goomu sarɗooɓe ngam ƴellitaare ɗemɗe ngenndiije : Pelle pinal njaɓɓiima

Ñalnde 15 mee 2020, en keɓii kabaaru cosgol nder Suudu Sarɗi Ngenndi, Goomu sarɗooɓe (Goomu depiteeji) daraniingu ƴellitde ɗemɗe ngenndiije. E nder ɗuum, jokkorde pelle pinal (FƁPM, APROLAWO e AMPLCS) kollitii...

Hol ko wonatnoo kadi Caaka ?

Caaka ko fijirde ndeen to dingiral… ko doge ɗiɗi waɗetee… Ɗiɗo mbaɗda tappooru mbellooru, pecca tawtoraaɓe ɓee fof. Heen goomu jeya « jaggel », nguya jeya « kellel ! » Ina waɗi fannuuji ɗiɗi. 
Daarti annabaaɓe

Tellinegol taabal walla lahal ngam annabi Iisaa (JKM).

Hono ganndo gooto ina wiyee Salmaan Elfaarisi wiyi hono wiyeteeɓe Hawaariyuuna en Israayiilnaaɓe mbiyi : annabi Iisaa, (JKM), e nder Ɓuraana tedduɗo oo « so tawii joome ina hattani yo o tellinan min ɗoo taabal...
Gurmo Abdul Loh

“Sariya amnisti 1993 rewaani laawol”

1. Go’o, sariya oo no lelniraa nii e hoore mum sellataa...No o winndiraa nii, alaa ko ko o firti, sibu ko kewu mumtanaa heen bonannde, wonaa baɗe... Sariya mumtugol bonannde ine foti laaɓtude...
Makka, ñalnde 1 koorka 2020

Koronaa hawii hanndiima ! “Makka, go’o koorka jurminiiɗo”

Makka, ñalnde Aljumaa go’o koorka 1441 Hijriya, ine hawri e 24 abril 2020. Ñalnde heen kadi ko aljumaa hawri. Ɗuum haɗaani Kaaba, nokku ɓittatnooɗo yimɓe e sahaa kala, haa teeŋti e koorka e aljumaaji,...
Haala alkule : iirtude ñiiri ɓuri iirtude haala !

Haala alkule : iirtude ñiiri ɓuri iirtude haala !

Hol ko urmbiti haala binndol ɗemɗe ngenndiije, binndol dottangol ko ina wona jooni duuɓi capanɗe jeegom (60) ? Binndol ngol dowlaaji Afrik keɓtini, ngol Dental Afrik heɓtini haa sosani ɗum njuɓɓudi ?...
Mooɓondiral Pulaagu kuuɓtodinngal 3ɓal Kisal aynaaɓe eggiyeeɓe

Mooɓondiral Pulaagu kuuɓtodinngal 3ɓal Kisal aynaaɓe eggiyeeɓe

Mooɓondiral tataɓal Pulaagu kuuɓtodinngal jooɗiima to Pari ñalnde 25, 26 e 27 sulyee 2019. Yuɓɓini ngal ko fedde « Suudu Baaba Farayse » e « Tabital Pulaagu diiwaan Pari ». Ina tawtoraa...
Ndema leydi waalo daande maayo mawngo

Laabi panndinirɗi Jeyi Leydi

Sikke alaa, ko faati e jeyi leydi ene yeewtee hannde no feewi e nder leyɗeele ɗee kala. Muritani ne daɗaani heen. Ngam siftinde anndunooɓe e humpitde ɓe nganndaano, kuule keewɗe ngootaama e...
Daarti annabaaɓe

Nguurndam annabi Ayuuba Sabri (2)

Kanko annabi Ayyuuba, nde ɓe ngoɗɗitinaa wuro ngo ɓe ngonnoo ngoo, baasal kadi ɓeydii heƴde e maɓɓe, ngam annabi Ayuuba heyɗii no feewi caggal ɗuum, kanko Rahmata o waɗti ko taƴde e...