BINNDANƊE CAKKITIIƊE

Koppe DEBBO e ƁAMTAARE e Booñ Kanadanaajo wonande golle nokkuyankooje

Juutagol golle hakkunde Koppe DEBBO e ƁAMTAARE e Booñ Kanadanaajo wonande golle nokkuyankooje

Koppe DEBBO e ƁAMTAARE e Booñ Kanadanaajo wonande golle nokkuyankooje puɗɗiima gollondiral mum en ñalnde alet 20 jolal (noowammbar) 2022. Kewu nguu waɗi ko to leegal SAMIA he Nuwaasoot, he tawtoregol bismaaɓe...
James Webb natal

Coñal Niiwnorgal James Webb

Niiwnorgal James Web ƴettii natal Tageefo ɓurngal luggiɗde (ɓooyde) ! Kanngal woni natal les-boɗewol ɓurngal luggiɗde, natal tageefo ngal hono mum meeɗaa ƴetteede, kollitoowal jiiryiire gidiiɗe jibineede caggal Dulɓitere Mawnde, fotde 13...
Toɓo heewngo nsiyam to Kayhayɗi

Kayhayɗi : Toɓo heewngo doole

Ñalnde jofnde alkamiisa 18 juko (ut) 2022, toɓooli keewɗi doole njuppii he wuro Kayhayɗi. ƴiiwoonde adiinde ndee fuɗɗii ko hedde waktu ɗiɗaɓo jamma, waali wisde haa hedde jammaaji gadani, caggal ɗum ƴiiwoole ɗiɗi...
Kaalden Goonga

Kaalden Goonga : lesɗinde banndum ɓamtataa, tee mawninde hono mum lesɗintaa

Waawi muuɗde njoorndi ko mo hunuko ɓuloowo. Kono tan, ene moƴƴi ngannden, tuutaaɗe ɓole muuɗaani njoorndi ndi soofnaaka. Tawde noon Pulaar wiyi « ko ɓiɓɓe yumma tan mbaawi haaldude ko fayti e cukuñaagu...
Suraake Usmaan Jaara, El Buh Ndaw, Meer Barkewol, Bookara Aamadu Bah

Lappol pelle pinal e ngootaagu ngenndi

Ine jeyaa he dallillaaji dallinannde pelle pinal ɗee, hollitde wonde janngingol ɗemɗe ngenndiije ɗee maa wallit ngootaagu ngenndi ndii, sibu suka muritaninaajo kala  maa janngu ɗemngal goɗɗo oo, ɗemngal gooto haali fof...
Natal pattamlamal Jipiteer

James Web : Natal pattamlamal Jupiteer

Caggal nate gadane ɗe niiwnorgal James Webb ƴetti, caaktaaɗe he lewru sulyee 2022, Nasa saaktii, ñalnde altine 22 ut (juko) 2022 natal kollitoowal tagofeere ɓurnde mawnude he yuɓɓo naange ndee, hono tagofeere...
Natal jahdigal winndannde

Huunde e Ɓure Ɓiyleydaagu

Pulaar ene wiya, « ko mawɓe ngoni alluuje sukaaɓe ». E kaa haala, ene faamee tan wonde sukaaɓe ñeemtinta ko mawɓe. Saabii ɗum noon, ko joorngal anndande keccal, tawi keccal anndaa ko yoorni joorngal. ...
Wolde nikleyeer

Hol ko kewata so wolde nikleyeer waɗii ?

Neɗɗo kam seerataa he waɗde taawilaaji, haa teeŋti nde won ɗeen maale ñikli ngaanndi mum. Addi ngal naamnal ko ko addi wolde Riisi-Ikren koo, yantude e haala Waladimiir Putin hooreejo leydi Riisi....
Ƴiye keeci

Cellal : pomaate biltinooje ŋorñoŋorñooɗe keeci

Kabaaru belɗo, haa teeŋti wonande wonduɓe e keeceeje muusooje, ɓe meɗon ƴiyon noori keeceeje mum en ndoostii, haa doktoreeɓe cikki kon ngontaa feewtu. Annduɓe njiytii feere biltingol kon. Ɓe...
Sala mbeeyka, njiiloowa

Sala mbeeya njiiloowa

Siin, leydi mahaaɗe ɓujeeje, kaawniiɗe. Siin kadi ine anndiraa mahaaɗe diiñorɗe ɓujeeje. Aasiñoori leydi ndii ngoni ko e wortaade ndii mahdi kaawiseeri, hono sala ɓurka hulɓinaade e haawnaade he winndere ndee. Hol...
Catal FƁPM to Haayre Golleere

Haayre Golleere sompii Catal Fedde Ɓamtaare Pulaar  he Muritani (FƁPM)

Lappol pelle pinal Muritani ngam semmbinde dallinannde ɗemɗe ngenndiije ɗe njuɓɓini, wonanii ɓesngu Haayre Golleere fartaŋŋe mawɗo sosde heen Fedde Ɓamtaare Pulaar Catal Haayre Golleere. Hade ɗiin lappi yuɓɓineede, wuro ngoo ɓooyii...
Heblo jaayndiyankooɓe

HAPA : Heblo karallaagal jaayndiyaagal

Heblo yowitiingo e karallaagal jaayndiyankaagal fuɗɗiima ñande 15 (juko) ut 2022 to Duɗal ngenndiwal jaayndiyankaagal e ñaawooje. Jaagorgal Pinal, Cukaagu, Coftal ɓalli e jotondire parlamaa hono Khattaar Sheybaani ardiima udditgol heblo jaayndiyankooɓe...