BINNDANƊE CAKKITIIƊE

Fuku bal

Kawgel fuku winndere : Fijirde walla njulaagu ?

Eɗen nganndunoo wonde fettooɓe bal njeyaa ko e ɓurɓe mawnude njoɓdi, hay sinno ko e duuɓi ɗi keewaani no feewi. Yeru njoɓdi pettoowo bal biyeteeɗo Neymaar oo, ko hedde miliyaaruuji tati pawɗi lewru kala...
IBK toɗɗitaama hooreejo leydi Mali

IBK toɗɗitaama hooreejo Mali

Ibrahim Bubakar Keytaa (« IBK ») toɗɗitaama ɗiɗmol hooreejo leydi Mali (67,17%). O fooɗondirtunoo ko e Sumeyla Siisee garɗo to woɗɗi caggal makko (32,83%), caliiɗo heɓtinde kawgu IBK, sibu jogaade wonde woote ɗee ina...

Kofi Annan sankiima

Kofi Annan, Gananaajo gonnooɗo Koolaaɗo Kuuɓal Fedde Ngenndiije Dentuɗe hakkunde 1997 e 2006 oo,  maayii ñalnde aset 18 ut 2018. Kofi Annan jibinaa ko ñalnde 8 abriil 1938, o janngii to duɗal jaaɓi-haaɗtirde Amerik...
Hiirde pinal fedde Daarorgal Yonta e Nuwaasoot

Darorgal Yonta e hiirde pulaagu

Daarorgal Yonta ko fedde pinal e jaŋde jibinaande e hitaande 2008, ñiiɓnde e Nuwaasoot. Ko ndeen fedde, e gardagol Abuu Aamadu Kan, yuɓɓinnoo jemma pulaagu ñalnde 20 morso 2018, tuggi waktu 17ɓo haa 23ɓo to...
Bouamatou

Laamu Muritani jooɗiima e kaalis Muhammed wul Buuamatu e wul Debbaag

Laamu Muritani fawii junngo mum e dow kaalis Muhammed wul Buuamatu e wul Debbaag. Kala ko ɓe njoginoo e bankeeji, ittaama waɗtaama e konte juɓɓule laamu. Ko ñaawoore yamiri ɗuum, hay so tawii eɗen...

Kawral Ngalluure Saŋe woni ko e jihaadi jaŋde

Fedde Kawral gure Ngalluure Saŋe (Commune de Sanghé) gonɗe e Nuwaasot njuɓɓinii yeewtere fattamlamre e nder Nuwaasot to dingiral pine biyetengal Galaksi (Galaxy) ñalnde 6 mee (duujal) 2018. Tiitoonde yeewtere ndee ko Nafoore jaŋde...
Ayaawo

Daartol annabeeɓe nayo : Yuusaa, Iliyaas, Ilyas’aa e Sam’uun (2)

Daartol annabi Ilyaas Hono biyateeɗo Kaaba El-ahbaari wiyi : nde Annabi Ilyaas jibinaa ndee, tawaama e mum annoore mawnde sanne, nde nganndu-ɗaa, ina waawi yaynaade fuɗnaange e hirnaange ! Ɗum firtaani noon annoore ndee wayi ko...
Kasooji Muritani e hooreejo leydi

Juulɗeele e yaafuyaaji hooreejo leydi

Kala nde juulde ari, hooreejo leydi oo ina yaafoo dummbanooɓe (sokanooɓe e kasooji), kono, ko ɓuri heewde heen, ko sokranooɓe bonanndeeji renndo. Hikka ne, e juulde koorka hee, o waɗii no o heewnoo waɗde,...
Muhammed Lemin Shah

Muhammed Lemin wul Shah : « annduɓe men mbayi ko no Yahuud en nii »

E wiyde faghih (ganndo sariya) muritaninaajo gooto ina wiyee Muhammed Lemin wul Shah « annduɓe diine leydi ndii mbayi ko no Yahuud en nii … kala baɗɗo kuudetaa ɓe cujjana ɗum ». O wiyi kadi wonde...

Miijo : innde wonaa sara e leñol

Sikke alaa diina – mbaawka wonde fof noon – ari ko nafde neɗɗo e feewnude jokkondiral hakkunde makko e tagɗo mbo oo, fawaade e fiɓnde makko e faamu makko, kono kadi kala diina hina...
(c) Merseyside Maritime Museum; Supplied by The Public Catalogue Foundation

Njulaagu (teret) ɓaleeɓe : Teret hirnaange (4)

Teret jiyaaɓe feewde Amerik fuɗɗii ko ñalnde 22 saawiyee 1510, nde laamɗo biyeteeɗo Ferdinande yamiri neldugol to Hispaniola fotde 50 jiyaaɗo ngam gollaade e oogirɗe. Ɓeen potnoo wonde ko « suɓtaaɓe to bannge kattanɗe...
Lamin Gey hooreejo Asaambele Senegaal

Lamin Gey, hooreejo gadano suudu sarɗi Senegaal

Gidiiɗo wonde hooreejo suudu sarɗi (Asaambele) Senegaal wiyetee ko Lamin Gey. Hikka waɗi duuɓi 50 ko o sankii, sibu ko ñalnde 10 suwee 1968 wonnoo. O jibinanoo ko 20 settaambar to Mediin (ko anndiranoo...