BINNDANƊE CAKKITIIƊE

Wuubiliiru Naange moolanaandu wuttii

Aljumaa 10 duujal (mee) 2024, jaayɗe mawɗe winndere ndee kala piniri ko tiitoonde mawnde : « ko wayri yiyeede gila 2003, wuubiliiru naange semmbundu fuɗɗiima yettaade Leydi jamma aljumaa ».
Aurores boréales - ñilke ndoogu

Ñilke ndoogu

To leydi Norwees, hakkunde maayirɗe settaambar (silto) e maayirɗe mars (seeɗto), jamma jofata ko gila kikiiɗe, wona heen haa beetawe mum janngo. Oon sahaa, ñilke ndoogu ine keewi yiyeede he asamaan. Leydi...
Natal ƴoƴre tafaande

Daartol daɓɓol Ƴoƴre tafaande (ñemmbaande)

(Woni ɗoo ko winndannde nde Fooyre Ɓamtaare ƴoogani on he Internet) Ƴoƴre tafaande (ƳT) ko fannu gaddanoowo masiŋaaji waawde ñemtinde ƴoƴre neɗɗo. Omo addana ordinateruuji waɗde kiisorɗe e miijoraade...
Motoor kelki gaaluwe

Siin jogori idaade yahde Mbaañ

Siin ine ɗaminii idaade yahde Mbaañ sabu ngalɗoo ciiñtal garowal : ɓe peewnii jaaɓtirgal gaaluwal (réacteur nucléaire) lirotoongal. Siin ine yakorii so kuutoriima ngal he laaɗe weeyo, maa hattan idaade yettaade Mbaañ (Mars),...

Geɗal pulaaku e kaɓɓondiral leƴƴi

Subaka 24 colte (feebiriye) 2024, yeewtere patamlamere yuɓɓinaama Bamako ngam siftorde e mawninde Sammba Siidibe mo Rajo Mali. Yeewtere ndee waɗi ko « Laamorde Pinal» (Palais de la culture) Aamadu Hampaate Bah, daande...
Ɓesngu Mammadu Demmba Sih heɓii coktirɗe coktirɗe hoɗorde mum

Ɓesngu Mammadu Demmba Sih heɓii coktirɗe coktirɗe hoɗorde mum

Ñalnde aset 11 duujal 2024, ɓesngu Mammadu Demmba Sih (Yo Alla yurmo mo, yaafoo mo, haarna mo aljanna) heɓii coktirɗe hoɗorde mum hesere. Ɗuum waɗi ko to Madiina Sheex Umar, to PK...

Guubiliiji naange e ƴoƴre tafaande

Ƴoƴre tafaande ine haalee no feewi he ɗii sahaaji. Ɗum noon haawnaaki annduɓe kuutoroo nde he geɗe weeyiwal. Nasa ine ummanii tafde ƴoƴre faatunde e guubiliiji Naange. Faandaare ndee ko sosde tippudi...
Eybino buɓɓondiral Leydi - Ngaawe- e Haayre weeyo

Apophis (apofis) darnga haaytii daraade 2036

Haala haayre Apofis, lollirnde « Dieu du Chaos  » (Geno boomaare), artii kadi. So oɗon ciftora, haala mayre haalanooma no feewi nde nde yiytaa e hitaande 2004 ndee. Addannoo nde darjude, ko hulnoode...

Ɓoggee Muritani : Kummba Ñaŋ teddinaama

Ɗum waɗnoo ko ñalnde aljumaa 8 mbooy (mars) 2024 to Ɓoggee. Yuɓɓini teddungal ngal ko Dental ballondiral (koppe) Umakala Wan kam e Jokkorde rewɓe hoohooɓe Ɓoggee, ngam teddinde e jaarde Kummba Ñaŋ,...
Kaalden Goonga

Kaalden Goonga : so fowru faliima sagata, yiyi ko he teppere mum

Pulaar ene wiya « so fowru faliima sagata, tawata yiyi o e jaɓɓal mum ». So mi welaama, mi wiya, hannde, ɓesngu Senegaal rokkii en winndannde nde yaawataa yejjiteede. Ndee winndannde wiyi ko « so...
Ceerno Usmaan Daawuuda Bah

Jubbannde e nguurdam Halifaaɓe Kuuɓal Mbammbiloor

Banndiraaɓe, pille mawɗe mbeeɓaani hawrude nde tawnoo wonaa ñalnde fof ɗe mbaɗata. Kono so Geno rokkii ma fartaŋŋe hawrude e heen, hay so ko wootere, waannjito nde e kelle taariik. Oo ñalawma...
Gollordu Masef to kayhayɗi mars 2024

Jaagordu geɗe renndo e cukaagu e ɓesngu : Ɗemɗe neeniije ciftoraama

Gollordu diisnondiral paatungu e kuccam paandaale (concertation sur les orientations stratégiques) ngam ƴellitaare jaŋde gaggaaji waɗii  tuggi alarba 10 haa alkamiisa 11 marse 2024  to Kayhayɗi, to duɗal toppitiingal Jaŋde Ndema e...