BINNDANƊE CAKKITIIƊE

Ballal mon e mahngo Galle Pulaar

Galle Pulaar (Joɗnde Fedde Ɓamtaare Pulaar he Muritani) Ko e hitaande 1979 Fedde Ɓamtaare Pulaar he Muritani (F.Ɓ.P.M.) heɓnoo boowal ngal 3 600m2 wertallo, ɗo mukaata Sebka nder Nuwaasoot....

Juuraade he Lewru : Japon joyɓitii

Ñalnde aset 20 siilo (saawiyee) 2024, laana weeyo Japon, inniraaka SLIM ((Smart Lander for Investigating Moon), juuriima he Lewru, hay so tawii ka jogoraani juutde balɗe, nde tawnoo aka wondi e caɗeele...
Kaalden Goonga

KAALDEN GOONGA : Fooɗantooɓe laamu huuɓnuɓe geɗe

Mi meeɗaani tawo laamaade hay leegal saka leydi. Kono mi yenanaama kam jappeere laamu ndee ene foti ɗaatde e welde jooɗaade. Ko Alla tan noon anndi, holi dakamme e jarabi mo waɗi...
Ñalawma ɗemngal neeniwal 2024

21 colte 2024, Jokkorde pelle pinal (JPP) mawninii ñalawma winndere ɗemngal neeniwal

Hono no aduna oo fof nii, Pelle pinal ngenndiije, hono ARPRIM, AMPLCS, APROLAWO ine mawnina hitaande kala, duuɓi keewɗi jooni, oo Ñalawma ngam semmbinde laamu Muritani nde laawɗinta ɗemɗe ngenndiije pulaar, sooninke...

Senegaal : Dille dawrugol

Pulaar ene wiya « woto bone yan ɗo haanaani, gaño daña sago mum ». Nde Pulaar wiyi nii ndee, elle firti ko won ɗo bone haani yande. Tee ene anndaa « ɗo bone yani fof,...

Woote hoore leydaagu dookii

Ɗoo e lebbi jeegom paaɗi ina jooɗtoraa woote hooreleydaagu maa yuɓɓine e lewru suwee 2024, hay so dikkondiral laaɓtungal suwaa feeñde tawo, ko laaɓa-ɗen tan ko INSAAF ngemmbii Wul Gaswaani, hay so...

Juuragol 8 bowte 2023 : Nguurndam e tinndinooje Ceerno Abdallaahi JAH

Mbeɗe moolii Alla he Seyɗaane diddaaɗo, mbeɗe mooliimo ɗo golle ɗo, ɗo sifaa ɗo e ɗo menndeŋ ɗo. Mbeɗe moolii he welamma Alla, ummorde he tikkere makko. Mbeɗe moolorii Alla he moƴƴere...

Unesco : kumtaari jeytaama e ndonaandi ndi wonaa-ɓakdi

Kumtaari, walla «  Iftaar  » he aarabeere, hono lahal ngal juulɓe ñaamata caggal nde taƴi koorka mum en he lewru koorka, waɗtaama e ngaluuji renndo deenaaɗi, sibu darnde mum en heɓtineede to...

Gonaangal nehngo gertooɗe he nder leydi Muritani

Ngam wonde gaynaako gertooɗe ko maa joomum wona jogiiɗo faandaare luggiɗnde e yiɗde ɗum, nde tawnoo nehngo gertooɗe ene naamndii ko heewi, ko ɗum saabii yoga e sukaaɓe leydi ndi yiɗɓe waawannde...
Laawɗingol ɗemɗe ngenndiije to Burkina

Burkinaa : laawɗingol ɗemɗe ngenndiije

Kapiteen Ibirahiima Tarawele hollitii yiɗde mum waylude Doosgal leydi Burkinaa Faso mbele ɗemɗe ngenndiije maɓɓe ina laawɗinee, Faraysiire natta wonde ɗemngal gollorgal nder Burkina. Ina jeyaa kadi he mbayligaaji Doosgal ngal, saltaade...
Yakawere ɓarakke

Hol ko firti yakawere ɓarakke

Ine jeyaa e yakawere ɓarakke : ƴulɓere, petroŋ, gaas, kuutorteeɗe no feewi he nder nguurndam men ñalnde kala. Yeru, eɗe kuutoree e ruso, ngulniree walla ɓuuɓniree galleeji, ngollinta mbaylaandi. Kono kadi ko...
COP28 to Dubai : Yakawere ɓarakke

COP28 to Dubay : Hol ko foti teskeede he ndee joɗnde ?

Ñalnde 13 bowte (desaambar), leyɗe winndere ndee jooɗinooɗe e batu COP28 to Dubay (Emiraaji arab dentuɗi) nanondirii kam fof e winndannde sakkitere noddoore yo yimɓe fof yo ngoppu yakawere ummoriinde e barakke...