BINNDANƊE CAKKITIIƊE

Yeewtere jaaynde pelle pinal Pulaar Sooninke e Wolof

Yeewtere jaaynde jokkorde pelle pinal

Jokkorde hakkunde pelle pinal tati (Fedde Ɓamtaare Pulaar he Muritani (FƁPM) e Fedde Muritaninaare ngam Ɓamtaare Ɗemngal e Pinal Sooninke (AMPLCS) e Fedde Ɓamtaare Ɗemngal Wolof he Muritani (APROLAWO)) yuɓɓinii yeewtere jaaynde...
Maaɗe tati pelle pine ngenndiije

Teeŋtingol ɗaɓɓaande laawɗingol ɗemɗe ngenndiije Pulaar, Sooninke e Wolof, kam e naattingol mum en...

Ngam laawɗingol e naattingol timmungol ɗemɗe ngenndiije nder tippudi nehdi e jaŋde MuritaniTuggi 1960 faade hannde, mbayliigaaji jaŋde keewɗi mbaɗaama he Muritani (1959, 1967, 1973, 1979, 1984 e 1999). Kañji kala ko...
puccital naange

Puccital Naange cemmbungal bonnanii yeeɓooɓe fuku bal

Ñalnde aset 3 sulyee 2021, yeeɓatnooɓe nanngondiral fuku bal he kawgel Njeenaari Orop 2021, hakkunde leydi Danemark e Cekoslowaki fof  teskiima  kuppugol tele mum en hedde waktu 19ɓo - 21ɓo he nder...
Guurɗiwal e miijanteeri ƴellito

Guurɗiwal : miijanteeri ƴellito

Eɗen nguddita ɗoo doggol binndanɗe toɗɗiiɗe lowre fattamlamre nder guurɗiwal (hono ganndal nguurndam), wiyateende “miijanteeri ƴellito”, walla, e raɓɓiɗinaade, “ƴellitoyankaagal”. Doge binndanɗe ɗee njubbata ko gila e miijanteeri huuɓnundi daɗɗiindi hannde kala...
Loud-and-Clear-Effective-Language-of-Instruction-Policies-For-Learning-1

Dawruɗi juumtuɗi Ɗemngal janngirgal

Winndannde faatunde he yiyannde politik Banke Moñnjaal « So sukaaɓe ngadoriima tawo jannginireede he nder ɗemngal ngal kaalata, paamata no moƴƴi, ko ndeen ɓe ɓurata faamde, ko ndeen ɓe...

Cemmbinen ndema, mbele kaɓen e heege e baasal

Annduɓe kawrii, « so teddeendi ɓanndu neɗɗo ɓetaama, teemedere kiloo fof, heen cappanɗe jeeɗiɗi ko ndiyam ». Ɗum ene hollira goongɗugol konngol biyngol  «Ko ndiyam woni nguurndam». Ko ɗum saabii, nde weeyo waylii tan...
koronaa

Kanndorɗe KORONAA: « suumorde am ine reena on, cuumorɗe mon ine ndeena mi »...

Leydi Muritani daɗaani e wempeƴere ɗimmere, deɓagol mum yaawii no feewi huuɓtidini e nder wertaango leydi ndii kala. Jaagorgal Cellal leydi ndii e Goomu toppitiingu rewindo koronaa, njaawii daɗɗande ɗum peeje kanndorɗe,...
Willi-Münzenberg-Mitte-mit-James-W.-Ford-links-und-Tiémoko-Garan-Kouyaté

Daarti deƴƴaaɗi : Holi Ceemoko Garang Kuyaate seegunke baraaɗo to Almaañ

He nder jeewte dawrugol Afirik haa teeŋti e mo Hirnaange oo, innde Ceemoko Garang Kuyaate ina yaha ina arta, ɗemɗe ina ndaadtoo. Kono holi gonnooɗo Ceemoko Garang Kuyaate ?
Ñalawma deftere al ɓuraana he pulaar

Ñalawma deftere Al-Quraan he Pulaar

Ñalnde 12 suwee (korse) 2021, e dow gardagol hooreejo Fedde Ɓamtaare Pulaar he Muritani hono Bookara Aamadu Bah, lappol ummoraade Nuwaasoot tawtoraama kewu « Ñalawma Deftere Quraan » Teddunde, firaande he ɗemngal Pulaar e...

Juuraade dow Mbaañ : Siin ɗimmitii Amerik

Haa e 14 mee 2021, ko Dental Dowlaaji Amerik (DDA) tan heɓnoo juurnude laana ndogoowa dow tagofeere nde wonaa Leydi men ndii, woni dow tagofeere Mbaañ (Mars). Leydi Siin ɗimmitii ɓe he...
natal ñalɗi jaŋde FƁPM

Ñalɗi jaŋde FƁPM : naftoraade kesam-hesaagu

Fedde Ɓamtaare Pulaar he Muritani (FƁPM) yuɓɓinii ñalɗi jaŋde ñalnde 10 e 11 abril 2021, ɗo joɗnde mum mawnde ndee he nder Nuwaasoot.  Ine jeyanoo e aadaaji FƁPM, ko adii 1989, yuɓɓinde...
Palestiin Israayiil e hare nde siltataa

Palestiin – Israayiil : Ɗiggataa, yuppetaake!

Ko nuɗɗininoo ɗii duuɓi kala filñitiima, ɗum woni fitina hakkunde Israayiil e Palestiin toon to fuɗɗaange hakkundeejo e nder aduna oo. Fitina mo nganndu-ɗaa ko gaannuɗo, sabu o ruppitiima gila e hitaande...