BINNDANƊE CAKKITIIƊE

Natal hoohooɓe luulndo Muritani

Woote hooreleydaagu paaɗe : Hol to luulndo heedi ?

E lebbi ɓennuɗi ɗii, ko wiyetee luulndo koo nanondiriino e nder piɓondiral politigi, wonde ina foti ndaartude kanndidaa gooto tawa ko nanondiraaɗo, tawa ko laaɓtuɗo mo ummaaki e njuɓɓudi politigi laamiindi hannde...
Mammadu Hadi Bah

Holi Addi Bah ?

Addi Bah, lollirɗo Mammadu Haadi Bah,  ko pullo Ginenaajo, jibinaaɗo to Pelli-Fulayaaɓe to Gine Konaakiri ñalnde 25 desaambar 1916, cankiiɗo ñalnde 18 desaambar 1943 to Epinaal (Farayse). O angisinooma e konu...
Jaŋde empathie nder duɗe Danemark

Jaŋde to Danemark : ekkaade « yiɗande banndum ko yiɗani hoore mum »

Leyɗeele tati rewo Orop (Danemark, Suwed, Finlannde)  ina keewi limtaneede yeruuji moƴƴi to bannge jaŋde, ɓamtaare, njuɓɓudi renndo, weytaare ekn... Yeru, to Danemark jooni, ina waɗɗinaa e sukaaɓe yahrooɓe hakkunde duuɓi 6 e...
Fuccito mboorka Hawaay

Winndere men : Tanaaji 10 beeyooji

Hannde, so tanaaji ketɗi winndere men ina kaalee, hakkillaaji ngadotoo yahde ko e batte ɓeydagol nguleeki weeyo. Kono, e wiyde won ɓeen annduɓe, tanaaji goɗɗi ina ngoodi, baawɗi joopaade goodal winndere ndee e...
Image de migrants africains

Hol to Afriknaaɓe ɓuri heewde uujande ?

Maa wood wiyɓe jooni-jooni : « ko Orop ! » Fotde maɓɓe wiyde noon, sibu orpnaaɓe cukkii en noppi haa ko yimɓe cikkii wonde Afriknaaɓe so ummiima cuuɗi mum en tan ko to...
Google e Wikipedia

Google e Wikipedia : Hol ko haɗi fulɓe winndude ?

Google jeyaa hannde ko kuutorɗe Enternet ɓurɗe mawnude. Leƴƴi keewɗi ina pooɗanoo yo ɗemɗe mum en naat e mum. Wikipedia (Wikipejaa) ne ko lowre ganndal ɓurnde lollude e hoolnaade hannde nder enternet, haa...
Natal Daari annabaabe

Nguurndam Annabi Yuunus (3)

Kuraaje ngam laaɓeede ko annabi Yuunus addi caɗeele laana kaa Ngam ɓe njenanee ko annabi Yuunus wiyi koo fof ko goonga, ɓe mbaɗti ko winndude e kaayitaaji walla e...

Huunde e batte ɓeydagol nguleeki weeyo

Faandaare Joɗnde COP21 e lewru desaambar 2015 to Pari ko haaɗnude ɓeydagol nguleeki weeyo e 2°C. Annduɓe ɓee mbiyiino ndeen, “so yimɓe mbaylaani aadaaji mum en nguurndam ngam yettaade ndeen faandaare, musibbaaji...

Ko woni “Sunami”?

Sunami ko wempeƴere ndiyam moolanaande. Heewi addude ɗum ko yerɓo leydi nder ndiyam walla ɗaɓɓito leydi nder ndiyam, walla puccital mboorka nder ndiyam. Nder luggere too, bempeƴƴe ɗiɗi deggondirɗe ina mbaawi daɗondirde fotde capanɗe hojom,...
Natal koraay

Ko woni “koraay”?

Koraay (corail e Farayse) ko kullel, no kulle guurɗe ɗee fof nii, no ullundu nii, no wujo nii… kono ngel jogii ko mbaadi ko puɗol. Koraay fof, ɗo woni ɗoo, wonata ko...

Duuɗe pasifik

So a nanii « duuɗe Pasifik » ko dental 20 000 haa 30 000 duunde gonɗe e nder geec pasifik. Yoga e duuɗe pasifik gonɗe worgo Ŋorol Kaaseer lolliri ko Oseyani (Océanie),...
Abdullaay Waayga

Muritani leydi am, oo ɓiɗɗo jilluɗo, baɗtaaɗo aarabe

Eddaaji tati yimɓe ngoni e Muritani, ɗiin eddaaji yimɓe ko :  Ɓaleeɓe, remooɓe, waañooɓe, waali wuro en hoɗnooɓe ɗoon gila e yonta kaaƴe kese, hedde duuɓi 6 000 ko adii...