BINNDANƊE CAKKITIIƊE

Natal nyalawma winndereejo demngal neeniwal

21 feebariyee, Ñalawma winndereejo Ɗemngal neeniwal

No winndere ndee he kuuɓal mum nii, 21 feebariyee kala, pelle pinal ngenndiije, hono FƁPM, AMPLCS, APROLAWO, he dow ndeenka UNESCO, kam enne ine mawnina Ñalawma winndereejo ɗemngal neeniwal.

pullo-gaynaako.com, lowre hesere gannde e karalle he Pulaar

Sosi lowre ndee ko Doktoor Muhammadu Faalil Sih, ganndo toowɗo ko faati he hiisiwal. Doktoor Muhammadu Faalil Sih ko hiisiyanke, ko o jannginoowo-biɗtoowo e...
Natal Daari annabaabe

Nguurndam Siisee ɓiy Aadama (2)

... Fawaadee no Ɓuraana tedduɗo wiyri : “siftor, deftere Idriisa oo laatiima sehil ko annabi ; min ɓamti mo e nokku toowɗo ”. simoore mariyam, kaawise: 56-57, hono Kisaa-i wiyi : “nde Idriisa ɓamtaa dow asamaan...
Kaalden Goonga

KAALDEN GOONGA : «So jawe ceŋlii ceŋlitii, kaalti ko ko kaalnoo»

Pulaar wiyi «So jawe ceŋlii ceŋlitii, kaalti ko ko  kaalnoo». Kono tawde awluɓe mbiyi «so waɗooɓe ngasnaani waɗde haalooɓe ngasnataa haalde», alaa e sago e sahaa kala, ka rewee ka rewtee, sabu...
Soofaaji demokaraasi

Soofaaji demokaraasi

Soofaa ko martaba e nder konu, heewi innireede ɗum ko jettiiɗo he won e tolno e nder  harbiyaŋkooɓe konu. Ko ɗum waɗi maa ɗum haaw on seeɗa so mi innirii Jerry Rawlings...
Siidi wul sheex abdallaahi hooreejo ɓuuɓɗo beelol

Siidi wul Sheex Abdallaahi : hooreejo ɓuuɓɗo beelol

Siidi wul sheex abdallaahi wonnoo hooreejo leydi siwil gadano, toɗɗaaɗo e cuɓe ɓurɗe nuunɗude meeɗɗe yuɓɓineede he leydi Muritani.  O sankiima ñalnde 23 noowammbar 2020 ɗoo he Nuwaasoot. Baasal mawngal wonande ɓesngu...
28 novembre ñalawma sunaare

Maanditaare jeytaare 28 jolal 1960, Mbeelu 28 jolal 1990

Hikka, 28 nowammbar, ñalawma jeytaare Muritani hawri ko he sankaare Siidi wul sheex abdallaahi gonnooɗo hooreejo leydi Muritani tuggi 19 abril 2007 haa 6 ut 2008. 28 jolal kadi, ko ñalawma ciftinoowo warngo...
Caɗeele Pulaar nder laylayti renndo

Cellal e rafi mo ɗemngal Pulaar jogii he nder laylayti renndo

No ɗemɗe keewɗe nii, Pulaar ne jeyaa ko ɗemngal guurngal he nder laylayti renndo. Nguurndam ɗam ina waawi jogaade sifaaji keewɗi : 1. Sabu yimɓe ɓee  waasde ɗumen wonde...
Heɓɓe njeenaari Nobel ɓalliwal wonande hitaande 2020

Ganndal : hol heɓɓe “Njeenaaje Nobel” 2020

Njeenaaje Nobel hitaande 2020 ɗee mbeltini annduɓe nawruɓe ganndal yeeso, haa arti noon e Ɓalliwal (gudde ɓaleeje) e Selliwal (fiɗo heeñere C (hépatite C)). Ameriknaaɓe Harvey Alter e Charles Rice kam...
Ɓataake Faalil Sih faade e Gaswaanini

Muritani: duuɓi 60, waylude waktu heedii! – Ɓataake fayde e mawɗo leydi

Mawɗo leydi, Ko e nehdi e teddungal pellitir-mi huccinde e maa ngol binndol. E balɗe garooje ko a jogorɗo haaldude e ngenndi Muritani ngam tabitinde aadi hitaande kala mawningol...
Abdullaay Muusaa Sal

Abdullaay Muusaa Sal : Nuunɗal, fiɓnde, yankinaare e nafoore !

Ñalnde talaata 24 jolal (nowammbar) 2020, ko ñalawma niɓɓo wonande Fedde Ɓamtaare Pulaar he Muritani, sibu ko ñalawma  sankaare jaalal mawngal fedde ndee, hono Abdullaay Muusaa Sal. Kono kadi, maayde Abdullaay Muusaa...
Kaalden Goonga

Galle fof ene jogii ndimaagu mum, woni hakkeeji mum, kono kadi ene jogii fotdeeji...

Neɗɗo fof ene jogii hakke mum, mo hay gooto alaa hattan ñaayde, so wonaa tawa kanko e hoyre makko ko o ñaayɗo hakke walla hakkeeji dental walla renndo. Ko neɗɗo e neɗɗo...