BINNDANƊE CAKKITIIƊE

Sammba Gelaajo Jeegi, Jeeriyel Tummbere haa Jam weli

Sammba Gelaajo Jeegi, laamɗo deeniyaŋke, jaambaaro cañɗo, tuddinnooɗo e Duunde Jeeriyel Tummbere to Jiinge haa ɗacci ɗoon batte mum (Ɓokki Sammba Gelaajo Jeegi), baɗnooɗo wolde ɓurnde mawnude e battinde e hakkillaaji Fuuta...
Eɓɓaande jaŋde gaggaaji to Kayhayɗi

Catal Kayhayɗi : Eɓɓoore Jaŋde sukaaɓe tokosɓe waɗii ngartam

Catal FƁPM Kayhayɗi e ballondiral e sukaaɓe yarlitiiɓe wonɓe Orop (Usmaan Umaar Bah to Farayse e wonndiiɓe mum to Amerik) yuɓɓiniino e kitaale jaŋde 2021-2022 e 2022-2023, eɓɓoore  jaŋde entaaɓe (duuɓi 4 haa...
Uujo caggal leydi

Uujo : “ɗo dogee waɗii, ɗo huccee alaa”

Uujo ko daaygol renndo maa yimɓe heewɓe feewde e nokkuuji koɗki ɓurɗi henanaade nguurndam. Heewi addude uujo ko tawa nokku koɗaaɗo oo nattii henanaade nguurndam ceniɗam : ŋakkere ndiyam, heege maa baasal walla...
Batte follo laamu to Niijeer

Batte follo laamu to Niijeer

Koninkooɓe Niigeer pollii laamu Muhamad Bazum jamma 26 – 27 suliyee (Morso) 2023. Ardii follo ngo ko Seneraal Abdurahmaan Caani, kalfinanaaɗo kisal Hooreejo Leydi Muhamad Bazum. Alaa maayɗo heen kono koninkooɓe uddii...
Gollordu IPELAN

Gollordu IPELAN – UNESCO, Nuwaasoot ñalnde 10, 11 e 12 sulyee 2023 : Ɗowol...

Duɗal Ɓamtaare e Jaŋde Ɗemɗe Ngenndiije (Institut pour la Promotion et l’Enseignement des Langues nationales - IPELAN), e dow ballal biro Unesco ɗoo e Nuwaasaat, yuɓɓinii, ñalnde 10,...
Makki Sal Hooreejo leydi Senegaal

Senegaal, ko wirnii e pellital Makki Sal

Ciftinen lefol Makki Sal gadanol ko e 2012 nde o fooli Abdullaay Wade e suɓngo hoore-boowal hakkunde maɓɓe. Makki waɗi e lefol ngol ko duuɓi jeeɗiɗi kono o wayli doosɗe leydi ndi,...
Uujooɓe faade Tuunus

Alla uddataa jooka

Pulaar wiy «  addunoo njelaari ko baasal  ». Haaliyanke oo ɓeydii heen « kori ngonaa Alla, kono ene kaɗa belaaɗe ». Sabu heewata belaaɗe ko ñaamɗo haari, yari ɗomɗiti, waɗi kala ko welata fittaandu mum. Kono...
Jokkondiral e HCE

Rewindo mbayliigu jaŋde : Jokkondiral pelle pinal e Diiso Toowngo Jaŋde (HCE)

HCE (Diiso Toowngo Jaŋde – DTJ) Ñalnde 5 sulyee 2023, Jokkorde Pelle Pinal jooɗodiima e Diiso Toowngo Jaŋde (DTJ) to nokku Diiso ngoo, e gardagol Hooreejo mum, hono Usmaan...
Kaalden Goonga

Kaalden Goonga : Alaa to yahnoo, artii ɗo wonnoo

Heewnoo wiyeede nii ko golle ƴeftiraaɗe «   cas   », Njoɗɗiiniraa «  ndeŋ  ». Nde ƴamgol leppi dooki, kala no haala ene weliratnoo haaldete. So tabitii ko ƴametee heɓaama, wonta «  alaa to yahnoo, artii ɗo wonnoo  ». Aamadu...
Duɗal Magaama ɓamtii golle

Duɗal Magaama ɓamtii jaŋde pulaar

Duɗal  ngam jannginde ɗemngal pulaar ɓamtii to wuro men Magaama Taaga e Liitaama e gardagol gorko ngenndiyanke hono Salli Sih ɓurɗo lollirde Sakke mo ñaamataa hakke, gorko daraniiɗo pulaar ko ɓooyi, gooto...
Natal ŋarɗinirgal yaynirde e binndi diine lislaam

Diine : rewɓe harmuɓe resde

... Jokkere dewle bonɗe  Ina jeyaa e ñaawooje ɗee ɗoo toɓɓere e ko arata koo: 1. so heefereeɓe ɗiɗo ndesondirii, gooto e maɓɓe tuubii, dewgal maɓɓe bonii....
Wilwilnde e ñabbuuli

Safaara ñabbuuli keewɗi jogori iwrude ko he bilwile

Ko jiytal mawngal waɗaa : E wiyde wiɗto ganndiwal hesao, ina gasa tawa ko bilwile njogii coktirgal ñabbuuli nayeewu, e ñabbuuli ɓernde e ƴiye.  Ine sikkaa yoga e ñabbuuli...