BINNDANƊE CAKKITIIƊE

Ɓowngu paawngal dennge

Paawngal dengue ko jontinooje walla ko girip ?

Paawngal Dennge (Dengue) ko pawngal jontinooje ne walla ko girip? Doktoor Alhuseyni Sal jaabtiima ngaal naamnal : Paawngal Dennge ina yettii fotde ko ina tolnoo e miliyoŋaaji sappo aadee, ina yooɓoo hitaande kala fotde ujunaaje...
Natal (foto) wuro Makao

To Makawo (Macao) heedi ?

Makawo ko diiwaan e nder leydi Siin, dokkaaɗo njuɓɓudi keeriindi gila e hitaande 1999. Hade ɗuum o wonnoo ko e les njiimaandi Portugaal fotde 400 hitaande. Makawo woni kontuwaar e koloni...

Kurmbitgol sala geec moolanaaka to Siin, hakkunde Hong Kong e Makawo

Sala kaa ko laawol otorut (autoroute), ka 55 km njuuteendi, njaajeendi ndii ko 34m, otooji 6 ina mbaawi sawndondirde heen. Ka mahaa ko hakkunde Hong Kong, Makawo (Macao) e njoorndi leydi Siin....
Tufnde jolnirde kaaƴe : Snim Nuwaadibu

Booynagol jawdi : SNIM, ngonka paaynuka

Ko ina wona jooni duuɓi 3, gila coggu njamndi yani, heewɓe ceyfitii no SNIM ardoraa nii, njeertinii ko faati e ngonka mum. Jooni kadi, caggal nde gardinooɗo ɗum oo nomaa hooreejo hififaaɓe, goɗɗo...
Kartal Fuuta Tooro. Ittaa ko e deftere "Florilège au jardin de l'histoire des Noirs Zuhur al Basatin"

Miijo : Fuutaaji e keeri mum en

Mbaɗ-ɗen ko Yirlaaɓe e Hebbiyaaɓe e Halayɓe ngonaa diiwanuuji, mbayi ko no leƴƴi nii, taweteeɗi e diiwanuuji Laaw e Tooro e  Booseya... Caggal nde njanngu-ɗen...

Yeewtere golal gollal

https://youtu.be/Yj52Z5MTe8c
Kigali, laamorgo Ruwanndaa

Leyɗe Afrik ɓurɗe toowde ɓeydaare faggudu

E wiyde FMI, leyɗe Afrik ɓurɗe ɓeydaade to bannge ƴellitaare e hitaande yawtunde ndee ko Ecopi (8,5%), rewi heen ko Ruwanndaa (7,8), taɓɓiti ko Senegaal (6,7). E nder oon sahaa...
Kajjata Maalik Jallo

Kollitgol tuugnorgal guwarnama Konngol Kajjata Maalik Jallo

Caggal nde hooreejo hilifaaɓe keso oo holliti tuugnorgal guwarnama mum yeeso depiteeji asaambele, depitee Kajjata Maalik Jallo, ƴettii konngol ngam rokkude heen miijo mum, ñalnde 23/11/2018. Fooyre Ɓamtaare firanii on ngol, kanngol...
Hiirde Pinal Daakaa Subalɓe : Jokkondiral e Doktoor Amina Njaay

Hiirde Pinal Daakaa Subalɓe : Jokkondiral e Doktoor Amina Njaay

Daakaa subalɓe Catal Muritani yuɓɓinii hiirde pinal moolanaande ñalnde 3 noowammbar (jolal) 2018 e gardagol joom-suudu Bah ganndiraaɗo Doktoor Amina Njaay to Laakaas (la...
Kaalden Goonga

Kaalden goonga : hol ko waɗi ko maa ñalawma 28 noowammbar oo arta tan...

Ko yonti fof haalee. Haltude ko haalanoo kadi bonaani, tawde annduɓe mbiyi ɗum jeyaa ko e karallaagal jaŋde. Waɗde en kersata haaltude kadi ko fayti e 28 lewru Noofaambar. Fulɓe...
Khaira Arbi naalanke malinaajo

Kayra Arbi joololel Tummbuktu yahii, naalankaagal Mali suniima

Ñalnde dewo (alet) 19 lewru juko (ut) 2018, Kayra Arbi, joololel Tummbuktu nootoyii noddaango Geno to safrirde Liksammbuur (Luxemburg) e nder Bamako, ummoraade e rafi, caggal nde o wuuri duuɓi 59. E ndeeɗoo maayde, naalaŋkaagal...
Daarti annabaaɓe

Nguurndam Annabi Yuunus (JKM)

Annabi Yuunus ko o ɓiy Mataa e Saadu. Geno mo senaare woodani Oo wiyii e nder Quraana tedduɗo oo : “ina tabiti Yuunus ko e Annabaaɓe jeyaa” simoore Saafaati, kaawise : 139....