Sala mbeeya njiiloowa

0
1226
Sala mbeeyka, njiiloowa
Sala mbeeyka, njiiloowa

Siin, leydi mahaaɗe ɓujeeje, kaawniiɗe. Siin kadi ine anndiraa mahaaɗe diiñorɗe ɓujeeje. Aasiñoori leydi ndii ngoni ko e wortaade ndii mahdi kaawiseeri, hono sala ɓurka hulɓinaade e haawnaade he winndere ndee. Hol ko ka heertorii ? Hol ko addani ɓe mahde ka ? Miijo ngoo ko ñonngude yolnde oto dogata hakkunde gure ɗiɗi. Nde tawnoo nokku oo ine heewi kaaƴe toowɗe e jolɓitte, ɓe miijii rewnude ka dow, ɓe liggaka toon hakkunde kaaƴe ɗiɗi toowɗe (ɓurɗe 300 m tooweeki, tee laawol gudroŋ ine rewi nder heen wootere), aasiñooruuji ɗii miijii waɗde ka taakaw gooto, ka ɓaggoo e heen haayre, ɓe kuutoroo kadi ɓoggi juutɗi (54 meeteer) asiyee ñiɓaaɗi he kaaƴe toowɗe ɗee ine mballita nanngude ka.

Sala kaa waɗi ko laabi ɗiɗi cawndondirɗi (jahol e gartol), heen laawol kala otooji 4 ine mbaawi sawndirde he mum. Oto waɗatnoo ko waktu e feccere hakkunde gure ɗiɗi ɗee, he sala hee oto waɗata heen ko hojomaaji seeɗa. Cikkitiiɗo koolnagol sala kaa kala yo anndu wonde ka ɓennii he denndaangal hoolkisooji ɓaɗanooɗi he makka, haa teeŋti e yah-ngartaa balɗe jeetati mo dartaaki kamiyoŋaaji tedduɗi.

Woppu jaabawol

Winndu yowre maa
Winndu ɗoo innde maa

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.