Laaciire Yummum golwe (laaciire jinne)

0
41
Laaciire Jinne (Yummum golwe)
Laaciire Jinne (Yummum golwe)

Ndee laaciire (hoodere laaci) wiyeteende « Yummum Golwe » (Mère des Dragons) wayri yillaade ɗaŋre men ndee ko e hitaande 1954. Ɗum noon, ko huunde nde heewaani waɗde, yiyotoonde hannde he asamaan men. Firti, ko neɗɗo fof so taganaama, waawi yiyde nde e nguurndam mum, ko laawol gootol fat.

Kayre ndee laaciire, wiyeteende kadi « laaciire jinne », sabu hoore mayre waɗde gallaaɗi ɗiɗi he sukundu mayre. Kayre ɓuri haayre Everest mawnude (ande sowoo ɗum laabi tati e feccere (laabi 3,5). Haayre Everest ko 8 848 meeteer.) Ande yiyoo oo sahaa he peccere leydi rewo ndee, ko ina wona waktu caggal mutal naange, ɗum noon ko wonande malaaɓe, joom en lonngorɗe en, annduɓe asamaan, walla boom ande yiyoroo yitere mehre.

Nde ɓurata laaɓtude fof ko ñalnde 21 duujal (abril), sibu ko ndeen nde yettotoo lommet mayre, nde ɓurata ɓadaade Naange. Ande ɓeydoo ɓadaade Naange tan, hakkunde mayre (fotde 30 km njaajeendi) ine ɓeydoo wulde. Ɓeydagol nguleeki kii ine saayna aaludere mayre haa gaasuuji njalta heen : ɗuum woni daasol gaasuuji e punndi njiyotoongol caggal mayre, ɓeydotoongol laaɓtude so nde ɓalloo Naange ngol.          

Bookara Aamadu Bah

Woppu jaabawol

Winndu yowre maa
Winndu ɗoo innde maa

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.