Kadi ! Haayre weeyo ina roondanii Ngaawe

0
845

Caggal haala Apofis e lappol DART ko ɓooyaani koo, jooni kadi won haayre yiytaa nder weeyo, hulanaande buɓɓaade e ɗaŋre men Ngaawe. Nde yiytaa ko ñalnde 26 feebariyee ndeeɗoo hitaande tan ; nde inniraa ko « 2023 DW ».

Ndee haayre hesere, waawnde buɓɓaade e ɗaŋre men Leydi, yiytaa ko ñalnde 26 feebariyee ndeeɗoo hitaande tan ; nde inniraa ko « 2023 DW ». « Ine ŋata, ŋatataa fof noon, reenaade ɓuri », ko ɗuum tagi Nokkuuji toppitiiɗi ko faati e weeyo to leyɗe hirnaange waɗtude e mayre hakkille, sibu ñalnde 14 feebariyee 2046, sikke alaa heen, niiwnorɗe keewɗe ko he mayre kuccitintee.  E ooɗoo sahaa, 22,3 miliyoŋ kiloomeeteer ine ɓilii hakkunde men e mayre, kono ɗoo e duuɓi 20 tawata ko nde ɓadtiima en no feewi, sibu ko hedde miliyoŋaaji 2 km fat wonata hakkunde mayre e Leydi men.

Kono tan, e miijo annduɓe ko faati e weeyo, sikkannde nde buɓɓoo en ine famɗi no feewi, kono ine woodi. Ɗuum haɗaani NASA habrude ñalnde 7 marse (mbooy) wonde « ine reeni haayre weeyo hesere nde hulanaaka no feewi buɓɓaade Leydi e hitaande 2046 ». Kadi, ñalnde 28 feebariyee, hono balɗe ɗiɗi caggal nde weeyoyankooɓe Faraysenaaɓe ɗiɗo njiyti nde, tawi Duɗal Oropnaawal paatungal e weeyo (ESA) mbaɗtii nde hoore e doggol kaaƴe weeyo kulaaɗe, hay so tawii sikkannde buɓɓondiral ngal ine famɗi (hedde 1/847 e maayirɗe feebariyee 2023). Kono tan sikkannde ndee daraaki ɗo gootel, sibu nde wayliima fotde laabi 4 e nder daawal jonte ɗiɗi ; huunde hollitoore wonde annduɓe ɓee cuwaa tawo huɓindaade no moƴƴi geɗe mayre. 

E oo sahaa aɓe njokki e meetaade e ɓetde e hiisaade bolol mayre. Ɗoo e balɗe, maa ɓe mbaaw tonngude hiisa maggol. E oon sahaa maa en nganndu so a nde jogori walla jogoraani buɓɓaade e men. Huunde meeɗnoonde waɗde, yeru, e hitaande 1908 nde haayre tolndirnde e mayre saayi e asamaan Siberi (Riisi) e nokku mo hoɗaaka. E oon sahaa semmbe kalitgol ngol tolniima e ujunere bommbo Hirosima, duppi fotde 2 200 kiloomeeteer kaaree dunli leɗɗe… Ɗum noon so 2023 DW yanii e nokku koɗaaɗo, ko musiiba mawɗo, sibu ine waawi momtude ko ine tolnoo e wuro Pari no woorunoo.

Alla ko moƴƴo, hay so laatiima ko enen nde roondanii, eɗen nganndi ɓooyaano ko lappol NASA biyeteengol DAART haytini haayre weeyo, sibu ko jamma 26 jofi 27 silto tan wonnoo. Ɗum noon eɗen njogii karallaagal waawde haytinde nde e selnude nde bolol boomowol en ngol, faatina nde to woɗɗi. 

E oon sahaa, debbo gardiiɗo gannde weeyo to NASA, hono biyeteeɗo Lori Glaze, wiyiino « en naatii jamaanu keso ɗo kattan-ɗen hankadi daɗndude koye men he buɓɓondiral e haayre weeyo waawnde bonnannde en ». Kadi, Elena Adams debbo aasiñoor to NASA wiyiino kam ne  « Miɗo sikki enen Mbaañnaaɓe (Leydiyankooɓe), eɗen mbaawi hankadi ɗaanoraade noppi men ɗiɗi ɗii kala. Miin kam mi harii ».

Bookara Aamadu Bah

Woppu jaabawol

Winndu yowre maa
Winndu ɗoo innde maa

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.