Jaɓɓorgo Pese Haayre

Pesol: Haayre

Kadi ! Haayre weeyo ina roondanii Ngaawe

Caggal haala Apofis e lappol DART ko ɓooyaani koo, jooni kadi won haayre yiytaa nder weeyo, hulanaande buɓɓaade e ɗaŋre men Ngaawe. Nde...

Kaytingol haayre weeyo, Lappol NASA diwii

Oɗon ciftora haala haayre wiyeteende Apofis (Apophis), e winndannde njaltinno-ɗen oon sahaa e Fooyre, e hitaande 2010 (duuɓi 11 jooni), hulanananoonde buɓɓondirde...

ƁURƊI YIYEEDE

ƁURƊI YIYEEDE