Ko seerndi geec e fiiltiingo ?

0
1363
Ko seerndi geec e fiiltiingo
Ko seerndi geec e fiiltiingo

Oɗon nganndunoo kam piiltiiɗe ine njogii ñalawma winndereejo ? Oon ñalawma ko 8 lewru suwee hitaande kala, baɗiraaɗo hirjinde yimɓe e kuutoragol moƴƴol maaje kaaɗɗe (geecuuji). Fartaŋŋe naamnaade hol ko seerndi “geec” e “fiiltiingo”.

E ko nganndu-ɗen, kala wertallo ndiyam kaaɗɗam, wiyetee walla wiyetenoo ko geec. Ine gasa tawa ko noon wonande renndooji keddiiɗi ɗii. Eɗen nganndi kam, wonande oropnaaɓe, kala wertallo ndiyam kaaɗɗam wiyetenoo ko « mer », tee ɓurnoongo heen yaajde ngoo wiyetenoo ko « mer océane » (geec piilto). Ko kanngo Chistophe Colomb (Kiristof Kolombo) taccunoo. Nde biyeteeɗo Magellan yiyti « fiiltiingo mawngo » (grand océan), o tawi ine deeƴi, o inniri ngo « océan pacifique » (Fiiltiingo deeƴngo). Ko ndeen « fiiltiingo Atalantik », « fiiltiingo Deeƴngo », caggal ɗuum « fiiltiingo Inndo », « fiiltiingo Austral » e « fiiltiingo Arctique » puɗɗii feeñde he karte.

Gila ndeen annduɓe ganndal leydi e piiltiiɗe ndottii tuugorɗe ngam seerndude hakkunde geec e fiiltiingo. Geec ɓuri famɗude hay so tawii alaa ɗo dottaa. Teskaama noon fiiltiingo ɓurngo famɗude, hono fiiltiingo « fiiltiingo Inndo » ine sowoo laabi noogaas (20) geec ɓurɗo mawnude, hono « geec Arabi ». Kadi, fiiltiingo kala heertii ɗum ko doŋe, jiidaa e geec. Ngannden noon geecuuji ngonaa bertalle ndiyam uddiiɗe, sibu sinno ko noon, geecuuji Filipiin walla Norwees mbiyetaake ko geecuuji.

Bookara Aaamdu Bah

Woppu jaabawol

Winndu yowre maa
Winndu ɗoo innde maa

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.