ƁURƊI YIYEEDE

Sikle Kayhayɗi

Ngalɗoo natal hollitta ko garaangal Saamori Tuure to Ndar, ñalnde 4 saawiyee 1899 (duuɓi 115 hannde). Saamori sokaama ɗoo hade mum joñoyeede nder duunde ina wiyee

Saamori Tuure

ƁURƊI YIYEEDE