Kesum nder boowe diwooje

1
1831
Bagaas he dow tappi kanndaa
Bagaas he dow tappi kanndaa

So neɗɗo ine ɗannoo hannde he ndiwoowa, ko maa peesa kaake mum, caggal ɗum ɗakkanee heen kaayitol ɗakkol-bagaas, keewngol fiileede he naŋgal kaakol ngol, ine muulaa he mum tonngoode e kabaruuji goɗɗi paatuɗi he bagaas hee.

So Alla jaɓii, ɗoo e yeeso mo woɗɗaani, natton, onon ɗannotooɓe he diwooje, waɗde lasal ngam peesde kaake mon. Hankadi, so a yettiima tan a joɗɗintu bagaas maa dow tappi deegoowo hee, tawi a rewaani nii to peesetenoo too. Ko ɗakkel elektoronik e jaynirgel (ekraa) mum lomtotoo kaayitol ngol.

Kankadi fof hebletee ko gila neɗɗo ine woni galle cuuɗi mum en, so weetii ine ɗannoo. Nde o winndittoo ndee ngam ɗannaande ndee, o suɓoo ɗo o yiɗi jooɗaade ɗoo, ko ɗoon kadi o huutortoo telefoŋ makko ngam rokkude denndaangal kabaruuji paatuɗi e bagaas makko oo. So o yettiima boowal diwooje o joɗɗintu kaake ɗee tan dow tappi hee, o joloya.

Ɗakkel elektoronik ngel soklaani batiri, ngel gollortoo ko no badsuuji kuutorteeɗi ngam udditde dame naatirɗe nii, ñaamataa kuuraa ; so a ɓallinii telefoŋ maa tan yonii ɗum tara kabaruuji coklaaɗi ɗii.         BAB

YOWRE 1

Woppu jaabawol

Winndu yowre maa
Winndu ɗoo innde maa

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.