Ultuma Thule e jofnde koode laaci

0
1674

Ñalnde talaata 1 saawiyee 2019, ɓeeynirka weeyo (laana wiɗto) mbiyeteeka New Horizons weeyii dow haayre weeyo ɓurnde ɓooyde e woɗɗude, nde laana ka aadee feewni meeɗi yettaade. Ndeen haayre ɓurnde woɗɗude inniraa ko Ultuma Thule ; hakkunde mayre e Naange ko miliyaaruuji 6 e 500 miliyoŋ kiloomeeteer (6,5 miliyaar km).  

Haayre Ultuma Thule ndee woni ko e nokku ina wiyee « kowol Kuiper » (ceinture Kuiper), woni diiwaan gonɗo caggal jirlol tagofeere Naange ɓurnde woɗɗude ɗum wiyeteende Neptun. Oon nokku ina waɗi capanɗe ujunnaaje kaaƴe korngiliiɗe sabu jaangol. Lonngorɗe njiyti Ultuma Thule ko e hitaande 2014 ɗoo tan. Ine wiyee ko toon woni jofnde koode laaci, ko wayi no hoodere laaci Curi (Thiouri) nde ɓeeynirka Roseta jippinnoo e dow mum roboo biyeteeɗe Philae (Filayee).

Ultuma Thule noon ko haayre funiinde (wayi ko no kaaɗe ɗiɗi ceŋondirɗe nii) : heen wootere wiyaa Ultima, ndeya wiyaa Thule.

Woppu jaabawol

Winndu yowre maa
Winndu ɗoo innde maa