Jaɓɓorgo Pese Philae

Pesol: Philae

Ultuma Thule e jofnde koode laaci

Ñalnde talaata 1 saawiyee 2019, ɓeeynirka weeyo (laana wiɗto) mbiyeteeka New Horizons weeyii dow haayre weeyo ɓurnde ɓooyde e woɗɗude, nde laana...

ƁURƊI YIYEEDE

ƁURƊI YIYEEDE