Wolde Ikren : ko woni misil Sarmat

0
1656
Misil Sarmat mo Riisi
Misil Sarmat mo Riisi

Ñalnde alarba 20 abril 2022, konu Riisi habrii lottugol misil mum fukeejo (misile ballistique), hakkunde doŋreejo (intercontinental) gadano, inniraaɗo « RS-28 Sarmat », mo haralleeɓe OTAN inniri kadi « Satan 2 ». Ko njogitaari kesiri, ndi lottere woɗɗoore no feewi, sibu ine waawi lotteede he doŋre, yettoyoo doŋe keddiiɗe ɗee. He lewru ɓennundu nduu, Riisi huutorinooma misil baaɗo noon ine wiyee Kinjal, ngam bonnude faawru njogitaaje nder leydi to hirnaange Ikren.

E wiyde Putin « ko njogitaari ndi hono mum woodaani, cemmbinoori kattanɗe konuuji men, kisnoori Riisi he musibbaaji ummortooɗi ɗum boowal, ngaddanoori ñaññuɓe gijoytooɓe leydi men miijtaade no feewi ». Hol ko pot-ɗen anndude he ndii njogitaari mbaawndi roondaade ko ine abboo he 12 bommbo nikleyeejo laawol gootol, ɓurndi bonde hannde ?

Oo misil « RS-28 Sarmat » ko misil fukeejo tedduɗo, hakkunde doŋreewo, yonta joyaɓeejo. « Sarmat » ko innde leñol eggiyankeewol ɓooyngol guurnongol daande maayo Ɓaleewo, hakkunde leyɗe Riisi e Ikren hannde ɗee.

Haralleeɓe konunkeeɓe kala ine kuli oo misil no feewi. Heewɓe njaggiri mo ko no njogitaari nikleyeer ɓurndi doolnude hannde. Teddeendi makko ɓurii 200 ton. Gadiiɗo mo oo, haaɗre mum ko 11 000 km wonnoo, kanko Sarmat, « o alaa haaɗre » e wiyde Putin, tee o ɓeydi heen « omo waawi feccitde wuddu leydi Rewo walla Worgo, o fiɗa toɓɓannde ».

Ndii njogitaari jeyaa ko he fedde misilaaji ɗi Putin hollitnoo e hitaande 2018 no misilaaji « ɗi hay huunde waawanaa ». Ine jeyanoo heen misilaaji ɓurhitooji Kinjal e Avangard. Ine wiyee aɗi kattani « wappaade denndaangal tippule kese paddorɗe, ɗe weeyo walla goɗɗe fof ».

E wiyde Pentagon lottannde jooni ndee, ko hoolkiso « aadoraango », alaa « tanaa soomi » wonande Dental Dowlaaji Amerik (DDA) e yahdiiɓe mum. Mosku « tintinirii ɗum » Wasinton no haaniri nii ngoo hoolkiso, « fawaade e baɗɗiiɗe binndaaɗe he nder nanondire paatuɗe e geɗe nikleyeer, ndeke ɗum bettaani », e wiyde jaagordu Amerik toppitiindu konu.

Bookara Aamadu Bah

Woppu jaabawol

Winndu yowre maa
Winndu ɗoo innde maa

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.