Hooreejo leydi Mali : IBK lomtiima ATT

0
1638

Duuɓi makko : 68.
Laabi o birgi gardagol leydi Mali : 3 (2002, 2007 e 2013).
IBK, woni Ibraahim Bubakar Koytaa, ko neɗɗo ɓooyɗo waɗde politik, sibu o woniino kalifu caggal leydi e hitaande 1993, hade makko wonde gardiiɗo hilifaaɓe leydi Mali tuggi 1994 haa 2000, o woniino hooreejo suudu sarɗi, hakkunde 2002 e 2007. Ɗum ko hade makko sosde parti makko ganndiraaɗo RPM (Rassemblement pour le Mali : Dental wonande Mali).

Duuɓi makko : 68.
Laabi o birgi gardagol leydi Mali : 3 (2002, 2007 e 2013).
IBK, woni Ibraahim Bubakar Koytaa, ko neɗɗo ɓooyɗo waɗde politik, sibu o woniino kalifu caggal leydi e hitaande 1993, hade makko wonde gardiiɗo hilifaaɓe leydi Mali tuggi 1994 haa 2000, o woniino hooreejo suudu sarɗi, hakkunde 2002 e 2007. Ɗum ko hade makko sosde parti makko ganndiraaɗo RPM (Rassemblement pour le Mali : Dental wonande Mali).

Omo siforee wonde neɗɗo pinɗo, nehiiɗo, tiiɗɗo, baawɗo ndiyam. Ɗum noon, ina gasa tawa ko hono makko Mali soklunoo ngam yaltinde ɗum e caɗeele limtilimtinɗe wondi hannde ɗee.

IBK jibinaa ko 1945 to Kucaala, nder diiwaan Sikaso, worgo Mali, sara keerol hakkunde mum e Burkinaa. Omo heewi ɓiɗɓe yumma, rewɓe e worɓe. Ko ɗoon o janngi hade makko yahde Pari e hitaande 1958.

Ko e ndeen hitaande o fooli e kawgel tuubakooɓe njuɓɓinnoo e nder koloniiji mum en, omo yahra e duuɓi 13. O rokkaa paas jahol faayde Pari ngam jokkoyde toon jaŋde hakkundeere. Kono yumma makko waawni mo artude Mali, o jokki jaŋde makko to Liisee ha o heɓi bakkaa, o winndii to duɗal jaaɓi haaɗtirde Ndakaaru, caggal ɗuum to Sorbon, Pari, ɗo o heɓi lisaas ko faati e Daartol. Nde o janngata toon ndee, ko kanko ardinoo Fedde sanɗaaji Mali to Farayse, jokkinoonde e Dental Sanɗaaji Afrik to Farayse (FEANF). Ko toon o anndi Alfaa Konnde, hooreejo Gine hannde oo. Luulndagol laamu koninkooɓe, addani laamu Mali ndeen, teettude bursi makko. Ko ndeen o wonti ubriyee e isinaaji Citroën, e pittoowo laabi to Pari, ngam dañde ko o wuurdi e ko o yoɓri jaŋde makko.

Ko toon kadi o anndi Loraa Bagboo. Ko o sehil Muhammadu Isufu kadi, tee, ko kamɓe nanndi yoorande rebel tuwaareg en. Omo anndondiri kadi e Hollande e Manuel Valls, kalifu geɗe nder leydi Farayse.

IBK ko karatekaa wonnoo, omo sifortenoo wonde jiɗɗo aduna, hay so tawii o woondii wonde o seerti e ɗuum ko ɓooyi ; e wiyde makko, jooni o ɓuri heewde ko janngude defte walla heɗaade gaaci…

IBK ko juulɗo. Omo ɓallii no feewi Mahmuud Dikko, gardiiɗo Diiso Toowngo Lislaam to Mali. E nder kampaañ jawtuɗo oo, kala nde o haali e dental, oo joofnirta ko aaye quraana.

Jom suudu makko wiyetee ko Aminata Mayga Koytaa. Ɓe ndañdii sukaaɓe nayo.         l BAB