Kawgel jaŋde Quraana to Malesi  Senegaal nawii raay

0
1692

Senegaalnaajo biyeteeɗo Muhammed Mujtaba Jallo, jahroowo e duuɓi 18, almuudo to Duɗal Daarul Iimaan mo Sicap Mbao, hooniima e kawgel 59ɓel Dental winnderewal jaŋde e kuñagol Quraana juɓɓinanoongel to leydi Malesi e lewru mee 2017. Ine tawtoranoo kawgel ngel capanɗe yimɓe woɗɓe ummoriiɓe e leyɗe juulɓe goɗɗe. Rawane ko kanko hawnoo e kawgel jaŋde Quraana e leydi Senegaal, ko jiidaa e tawtoregol makko kawgelaaji goɗɗi to Koddiwaar, Sudaan, Sawuud ɗi o hoonii heen huunde.  Waɗi en wiyde Senegaal nawii raay, ko sibu tataɓo oo kadi e ngelɗoo kawgel Malesi, ko suka debbo senegaalnaajo ine wiyee Ndey Jaara Ngom ummoriiɗo to Tuubaa, jahannooɗo Senegaal e kawgel Dubay 2016.

Bookara A. Bah

Woppu jaabawol

Winndu yowre maa
Winndu ɗoo innde maa