Ko woni “koraay”?

1
209

Koraay (corail e Farayse) ko kullel, no kulle guurɗe ɗee fof nii, no ullundu nii, no wujo nii… kono ngel jogii ko mbaadi ko puɗol. Koraay fof, ɗo woni ɗoo, wonata ko e ɓulde wutte kalkeer kuurotooɗo e ɓalndu mum, ñiɓa ɗum e nokku, kono so a yiyii cikkataa ko puɗol woni ɗoon. So ɗe keewii wonta no annama baaɗe (waande) « puɗi kalkeer » walla mbiyen « kaaƴe kalkeer ». Kulle goɗɗe keewɗe ngara ina mooloo heen, ina nguura heen (yeru e ɓoccooɗe koraay), ko wayi no liɗɗi, e guje, e barooɗe maayo goɗɗe. Ngam feewnude wutte kalkeer oo, koraay ina huutoroo CO2 (no puɗi nii), ɗum noon ina heewi e men nafoore. Ko jiidaa e ɗuum, ko ɗum kaawis mo heewɓe ngarata yeeɓde.

Uddoode Mawnde koraay jeyaa ko e geɗe ɗe Unesco hiisii e ngaluuji winndereeji gila 1981. Njaajeendi mayre ko hedde 345 000 km takko Ostarali, kayre woni dental koraay ɓurngal mawnude e winndere ndee. Ɓeydagol nguleeki weeyo, e golle mbaylaandi e ndema e kullel maayo (piyoori maayo mawndi) puɗɗiima bonnude nde.

YOWRE 1

Woppu jaabawol

Winndu yowre maa
Winndu ɗoo innde maa