Ko woni “koraay”?

2
3839

Koraay (corail e Farayse) ko kullel, no kulle guurɗe ɗee fof nii, no ullundu nii, no wujo nii… kono ngel jogii ko mbaadi ko puɗol. Koraay fof, ɗo woni ɗoo, wonata ko e ɓulde wutte kalkeer kuurotooɗo e ɓalndu mum, ñiɓa ɗum e nokku, kono so a yiyii cikkataa ko puɗol woni ɗoon. So ɗe keewii wonta no annama baaɗe (waande) « puɗi kalkeer » walla mbiyen « kaaƴe kalkeer ». Kulle goɗɗe keewɗe ngara ina mooloo heen, ina nguura heen (yeru e ɓoccooɗe koraay), ko wayi no liɗɗi, e guje, e barooɗe maayo goɗɗe. Ngam feewnude wutte kalkeer oo, koraay ina huutoroo CO2 (no puɗi nii), ɗum noon ina heewi e men nafoore. Ko jiidaa e ɗuum, ko ɗum kaawis mo heewɓe ngarata yeeɓde.

Uddoode Mawnde koraay jeyaa ko e geɗe ɗe Unesco hiisii e ngaluuji winndereeji gila 1981. Njaajeendi mayre ko hedde 345 000 km takko Ostarali, kayre woni dental koraay ɓurngal mawnude e winndere ndee. Ɓeydagol nguleeki weeyo, e golle mbaylaandi e ndema e kullel maayo (piyoori maayo mawndi) puɗɗiima bonnude nde.

2 JOWE

  1. Ko goonga dey, “Koraay” ko kullel tago haawiingo. Ko ɗuum saabi, heewɓe ina njiya ngel kullel, kono ɓe sikata ko ngel puɗol. Deysaan, ko tagooje Geno yumma neesu ngaawe ciforii noon…

Woppu jaabawol

Winndu yowre maa
Winndu ɗoo innde maa

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.