Jaɓɓorgo Pese DART

Pesol: DART

Kadi ! Haayre weeyo ina roondanii Ngaawe

Caggal haala Apofis e lappol DART ko ɓooyaani koo, jooni kadi won haayre yiytaa nder weeyo, hulanaande buɓɓaade e ɗaŋre men Ngaawe. Nde...

ƁURƊI YIYEEDE

ƁURƊI YIYEEDE