Jaɓɓorgo Pese Siin

Pesol: Siin

Jiytal to leydi Siin : ɓarakke ɓooyɗe ko ɓuri duuɓi 440...

Ngalɗoo jiytal ine addana annduɓe sikkitaade ko anndanoo, haa teeŋti to bannge no aadee ardi e no ƴellitorii haa yettii en hannde...

Sala mbeeya njiiloowa

Siin, leydi mahaaɗe ɓujeeje, kaawniiɗe. Siin kadi ine anndiraa mahaaɗe diiñorɗe ɓujeeje. Aasiñoori leydi ndii ngoni ko e wortaade ndii mahdi kaawiseeri,...

Deeƴngo (Pasifik) : Siin nana ñiɓa takke

Jaaynde ine wiyee « Heraut subaka mo Sidney » winndii, ñalnde 25 abriil wonde :  « Ciifgol nanondiral kisal hakkunde Siin e Duuɗe Salomon...

Siin hoolkisimma misil pattamhito

Daawal kesal he daɗndu nder wolde koode E wiyde jaayɗe leydi Amerik, leydi Siin hoolkisiima misil pattamhito baawɗo roondaade werlere. So ɗuum...

Yiite ummoraade dow : Siin woni ko e laawol

Neldude ujunnaaje ujunnaje satelit  hedde 36000 km dow koye men. Ɗiin satelitaaji ngona e yirlodaadi e leydi (so a ƴeewii ɗi cikkataa ko ɗi...

Hakkunde Amerik e Siin : Huawei, 5G, Njiimaandi…

Suwee 2019 Donald TRUMP, hono hooreejo Dental Dowlaaji Amerik sooynaani jikke. Gila o laamii, jotondire winndere ndee fof...

Siin-Amerik : Ko firti wolnde njulaagu  ?

Hare mawnde ina hannde hakkunde Amerik e Siin leyɗe ɓurɗe doolnude to bannge faggudu e winndere ndee. Amerik ina yooɓtorii Siin waasde...

Ɓeeynirka Siin juuriima e bannge lewru birniiɗo oo

Jooni sinuwaa en mbaɗi ko hay gooto meeɗaa waɗde, so neldude laana wiɗto ngam sunnaade bannge lewru dumtiiɗo...

HONG KONG

Hong Kong kadi, no Makawo nii, ko « diiwaan mo njuɓɓudi keeriindi nder Siin », Kanko noon ɓuri Makawo yaajde...

Siin : Xi Jinping toɗɗitaama kadi

Ko kanko gooto wonnoo kanndidaa e gardagol leydi Siin ndii. To Siin noon, ko depiteeji toɗɗotoo hooreejo leydi. Ɗiin depiteeji ngooti ñalnde 17 marse...

ƁURƊI YIYEEDE

ƁURƊI YIYEEDE